Hållplatsen Rinkeby allé dras in för gott

Ingen ny bussrutt – trots högljudda ­protester.

Det är beskedet från bussföretaget Arriva efter att hållplatsen på Rinkeby allé dragits in.

Som Lokaltidningen Mitt i berättade för två veckor sedan har SL dragit in busshållplatsen på Rinkeby allé. Det gör att sjuka tvingas promenera cirka en halv kilometer till Järva närsjukhus.

Enligt de ansvariga beror hållplatsflytten på att infarten från E18 stängts av i och med vägbyggena öster om Rinkeby.

Yvonne Willemsen, rönt­gensköterska vid Järva närsjukhus, har tagit initiativ till en protestlista för att få till en ny hållplats.

Hon menar att SL och ­Arriva borde kunna komma på en bättre lösning för resenärerna som ska till sjukhuset.

– Jag tror det handlar om vilja. Om de vill skulle de kunna ta en runda runt Rinkeby allé och vända. Kanske inte alla bussar, men varannan, säger Yvonne Willemsen.

Men det kan inte bussarna göra enligt Arriva.

– Linjerna som går där är stomlinjer och det finns krav på vilka bussar som ska gå på dem. Och de är för stora för att vända vid till exempel Rinkebyplan, säger Arrivas pressansvarige Tomas Hedenius.

Enligt honom har de utrett alla tänkbara korsningar längs E18 och i området nära Järva närsjukhus.

Inte heller minibussar skulle kunna gå den sträckan på grund av kraven på bussar som går efter stomlinjer. Då skulle minibussar endast vara aktuellt för sträckan mellan nuvarande hållplats och sjukhuset. Det är en halv kilometer – en för kort sträcka, enligt Tomas Hedenius.

Vad har ni för ansvar mot de drabbade resenärerna?

– Det är bara att beklaga. Jag förstår att det är svårt för sjuka att ta sig den sträckan, men tyvärr kan vi inte göra något i nuläget, ­säger han.

I dag finns en stor hög med långa betongsuggor som stänger av den gamla utfarten mot Rinkeby allé. Trafikverkets projektledare Patrik Hamberg säger att platsen kunde användas för en vändplats.

– Det är inte en plats vi använder. Det mesta är bara upplagrat för att köras bort, men det är Arrivas beslut om de vill och kan använda platsen.

Men enligt Oscar Lefwerth, trafikplaneringschef på Arriva, skulle inte heller den ytan gå att använda som vändplats.

– Enligt SL:s riktlinjer krävs minst 28 meter fri bredd för att bussarna ska kunna vända och det finns det inte vid den gamla infarten. Vi kan i nuläget inte göra annat än vänta tills bussgatan genom Rinkeby centrum och den nya bron till Stora Ursvik byggts, ­säger han.