Hållplatser ska förbättras

Skärholmen Hållplatserna utmed busslinje 135 mellan Mälarhöjden och Vårberg ska göras mer tillgängliga, för att underlätta för personer med funktionshinder. Enligt trafikkontoret kan det handla om att höja kantstenen och måla kontrastmarkeringar.

Sammanlagt satsar Stockholms stad 30 miljoner kronor de närmsta tre åren på att öka tillgängligheten på olika platser i staden.