”Hälsans ö” ska utvecklas vidare

Sedan 2006 har Lidingös slogan varit ”Hälsans ö”.

Nu tycker kommunens hälsoutvecklare Annelie Alexander att det är dags att fylla på den med ny mening.

Lidingö stad har inga tankar på att släppa sin slogan ”Hälsans ö” men man vill fräscha upp den och se över hur den kopplas till olika strategier.

– Det är ett tag sedan den togs fram och det är dags att följa upp. Utgångspunkten är helt öppen, men det är bra att se över att vi är på rätt väg och om det är något vi saknar eller vill vidareutveckla och vad Lidingöborna egentligen tycker, säger Lidingö stads hälsoutvecklare Annelie Alexander.

Inte sällan brukar begreppet ”hälsans ö” användas som ett slagträ i olika debatter. Vad säger du om det?

– Det är lite tråkigt, men samtidigt är det ett tecken på att man vill mer. De allra flesta tycker att det är en bra profil, men de som är kritiska är ofta besvikna på att vissa saker saknas, säger hon.

Sedan början av februari har Annelie Alexander och hennes kollegor lyssnat på elever, småbarnsföräldrar, olika fokusgrupper i olika åldrar och stått utanför mataffärer och ställt frågor. Åsikter har kommit in via webbformulär och e-post.

– En ny simhall är väldigt efterfrågad av många. Naturen är också viktig, att den bevaras och vidareutvecklas med bland annat motionsspår. Andra synpunkter är att gångstråk ska vara tillgängliga även under vintern, säger hon.

För de allra flesta innebär hälsobegreppet någon form av fysisk aktivitet. Men Annelie Alexander vill gärna se att det breddas.

– Fysisk aktivitet är en viktig bit, men till exempel får inte vikten av psykiska hälsa glömmas bort. Den sociala dimensionen av hälsa är också viktig, och även där måste vi komma på vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna, säger hon

Alla synpunkter ska nu bearbetas och sammanställas. De kommer sedan att ligga till grund för strategier för vilket hälsoarbete som kommer att bedrivas i kommunens förvaltningar under de kommande fem åren. Riktlinjerna beräknas bli klara i slutet av året.

De allra flesta tycker att det är en bra profil.Annelie Alexander hälsoutvecklare