Hälsoveckor för 65-plussare

SKÄRHOLMEN Sittande dans och seniorbox. Det är två av många aktiviteter när Ekens aktivitets- och anhörigcenter på Måsholmstorget ordnar hälsoveckor för äldre den 20–31 januari.

– Vi vill ge stadsdelens äldre fler verktyg och möjligheter till fysisk aktivitet, säger Kristina Andersson, projektledare och dietist på Skärholmens stadsdelsförvaltning.

På programmet finns även massage, gymbesök och föreläsningar om allt från fot- till munhälsa. Hälsoveckorna riktar sig till alla som har fyllt 65 år eller vårdar en äldre anhörig. Mer information finns på internet: www.stockholm.se/skarholmen.