ANNONS

Halv mil fjärrvärmeledning dras längs med E18

Fjärrvärmeledningen är nu klar för att tas i drift.
Ledningen kommer i stor utsträckning att dras längs med E18 och kan skapa trafikproblem.
Under ungefär ett år framöver kommer ett stort infrastrukturprojekt att genomföras i Järfälla, då energibolaget E.ON anlägger en 23 kilometer lång fjärrvärmeledning mellan Säby och Upplands-Bro.
ANNONS

Redan nu har grävarbetet börjat vid Säbyverket. Därifrån ska en fjärrvärmeledning gå hela vägen upp till Högbytorp i Upplands-Bro, en sträckning på sammanlagt 23 kilometer, varav ungefär 6 kilometer går genom Järfälla. Det är energibolaget E.ON som ligger bakom projektet, som syftar till att koppla ihop en ny biogas- och kraftvärmeanläggning som byggs i Upplands-Bro med Säby värmeverk.

Anläggningen i Upplands-Bro ska producera både biogas och el- och fjärrvärme, och den nya ledningen ska anslutas till redan befintliga fjärrvärmenät i Järfälla, och ansluta nya bostadsområden. Arbetet i Järfälla kommun förväntas pågå till februari nästa år. Under tiden kommer den innebära stor trafikpåverkan eftersom ledningen framför allt dras genom bebyggelse.

– Eftersom ledningen ska hjälpa till att värma upp så vill man ju lägga den där husen finns, och det innebär att vi drar den genom samhällen. Den nya ledningen kommer gynna alla, men det kan självklart bli trassligt för trafiken också. Men alla avstängningar av trafiken görs i samarbete med kommunen, och vi kommer informera trafikanter och boende, säger Ulrika Jardfelt på E.ON.

”Vi stör inte i onödan” säger Ulrika Jardfelt, chef för fjärrvärmedistribution på E.ON.

I schaktet som grävs ska två ledningar, med ungefär en meters omkrets vardera, läggas ned. Det är alltså ett förhållandevis stort arbete som sätts igång. De som bor närmast där arbetet ska ske har enligt E.ON redan informerats, men arbetets omfattning innebär att även de som inte bor närmast kan komma att störas av arbetet.

Så här ser ledningarna ut som ska grävas ner i Järfälla.

– Vi är väldigt stolta över den nya anläggningen och den tillhörande fjärrvärmeledningen. Vi stör inte i onödan, Järfällas invånare får en mer miljövänlig och energieffektiv värme. Dessutom byggs mycket här, så det är många som behöver energi och varmvatten, säger Ulrika Jardfelt.

ANNONS

Enligt de nuvarande planerna ska arbetet börja vid Säby och gå norrut. Men planerna är fortfarande lösa, och kan komma att ändras efter förutsättningarna på plats.