MP-topp kan ha fått halv miljon för mycket

Mikael Jämtsved har suttit i två styrelser – och fått dubbelt betalt.
Mikael Jämtsved har suttit i två styrelser – och fått dubbelt betalt.
Mikael Jämtsved (MP) i kommunfullmäktige 2014-03-03
I kommunfullmäktige 2014 krävde Jämtsved transparens kring politikers löner.
Mikael Jämtsved, som sitter i kommunstyrelsen för Miljöpartiet, har sedan valet 2014 varit heltidsarvoderad – och samtidigt fått betalt för sitt uppdrag i styrelsen för kommunägda Järfällahus AB. Sammanlagt rör det sig om nästan en halv miljon kronor som kan ha utbetalats på felaktiga grunder. Nu kräver oppositionen en oberoende utredning av hur regelverket sett ut.

Det var under senaste kommunstyrelsemötet som arvodeskommittén föreslog att politiker som arvoderas för sitt arbete i kommunstyrelsen, inte dessutom skulle få arvoden från kommunala bolag. Problemet med förslaget var att oppositionen menade att detta redan var fallet.

Då uppdagades att Mikael Jämtsved (MP), som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen, inte bara fått sitt arvode om strax över 70 000 kronor i månaden – utan dessutom samtidigt fått betalt av kommunägda Järfällahus AB för sitt arbete i styrelsen. Sammanlagt har han sedan 2014 fått över 400 000 kronor från Järfällahus AB.

Ansvariga ordföranden: ”Har aldrig hänt tidigare”

Agneta Karlsson (S) är ordförande för arvodeskommittén, som fastställer reglerna för politikernas arvoden. Enligt henne gjordes utbetalningarna helt efter de regler som fanns – regler som borde ha ändrats.

– Det har inte tidigare varit ett kommunalråd som haft både de här rollerna samtidigt, så min tolkning är att ingen tänkte på detta helt enkelt, säger Agneta Karlsson.

Det var i december som Anne-Marie Holm (L) tog upp ämnet i arvodeskommittén och frågade om det verkligen var rimligt att en politiker fick ersättning både från kommunstyrelsen, och från ett kommunalt bolag.

– Då sa vi att det var inte rimligt, och att det borde samordnas på samma sätt som andra kommunala uppdrag. Vår bedömning var att det inte var reglerat, och då föreslog vi att reglerna skulle kompletteras för att förhindra detta, säger Agneta Karlsson.

Oenighet om kommunens regler

I kommunens regler står följande: ”för person med mer än 50 procent ersättning som kommunalråd utgår inga övriga arvoden.” Men arvodeskommittén har tolkat det som att de kommunala bolagen inte omfattas av regelverket. Oppositionen är av den motsatta uppfattningen.

– Vi tycker det framgår väldigt tydligt att detta inte är enligt regelverket, säger Cecilia Löfgreen (M), oppositionsråd.

Även Lennart Nilsson (KD), håller med.

– Det är lite pinsamt, inte så lite heller egentligen. Har man en kommunalrådstjänst är den lönen så pass väl tilltagen att man inte ska behöva något annat. Det här är dessutom en sak man förhandlar om och tittar igenom vid en valvinst, så det kan ju inte ha varit oklart för honom, säger Lennart Nilsson.

Krävde transparens kring politikerlöner 2014

I samband med förhandlingarna om arvodena inför mandatperioden sa Mikael Jämtsved i kommunfullmäktige 2014 att: ”det är en till sin natur lite känslig situation när politikerlöner ska sättas, av den enkla anledningen att det är samma personer som tar besluten som sedan får lönerna. Det här borde leda till en stor försiktighet”.

Mikael Jämtsved (MP) i kommunfullmäktige 2014-03-03

Mikael Jämtsved (MP) i kommunfullmäktige, den 3 mars 2014. Då krävde han att det skulle finnas mer transparens kring hur politikers löner sattes.

Idag menar han att han följt samma princip, trots att han fått dubbla arvoden.

– Jag har följt de regelverk som finns, jag lägger mig inte i utformningen av regelverket för jag tycker inte det är min sak att göra. Det är olämpligt att bestämma själv hur ens arvoden ska se ut, säger Mikael Jämtsved.

Thunblad: ”Reglerna har varit väldigt oklara”

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande, säger att han inte vill kommentera någon annans arvoden, men menar att en skärpning av reglerna behövs.

– De regler vi haft har varit väldigt oklara. Det är därför vi vill att de tydliggörs nu, säger Claes Thunblad.

Oppositionen, som istället menar att reglerna är tydliga, kommer istället att kräva en oberoende och extern utredning av fallet i nästa kommunfullmäktige.

– Det har ju att göra med medborgarnas förtroende, och att man känner sig trygg kring hur kommunen sköts. Om de känner sig säkra på att det är okej att göra såhär är det ju inga problem att man gör en ordentlig utredning av det, säger Cecilia Löfgreen (M).