Halva fullmäktige vill stoppa bostäder på förskolegården

Tobias Hammarberg (L), oppositionsledare för skolfrågor i Haninge, och Liberalerna i Haninge tar nu också strid mot kommunledningen i frågan om Ribbys förskolegård. Det här betyder att fullmäktige nu är helt delat i frågan.
Tobias Hammarberg (L), oppositionsledare för skolfrågor i Haninge, och Liberalerna i Haninge tar nu också strid mot kommunledningen i frågan om Ribbys förskolegård. Det här betyder att fullmäktige nu är helt delat i frågan.
Halva kommunfullmäktige i Haninge vill nu stoppa de omtalade lägenheterna på förskolan Ribbys gård i Västerhaninge. Senast i raden av röster är oppositionsledaren i skolfrågor, Tobias Hammarberg (L),

– Att minska förskolebarnens möjligheter till lek och rörelse är oacceptabelt, säger han.

De aktuella bostäderna på förskolan Ribbys gård har blivit en av sensommarens mest infekterade politiska frågor i Haninge. Bostäderna gör att barnens nuvarande förskolegård bebyggs, och att man i stället får en mindre del av den gamla folkhögskoletomten att hålla till på.

SD är sedan tidigare emot planerna. M, KD och RS har tagit strid mot kommunledningens val under sensommaren att gå vidare med bygget. Nu väljer även L att göra det. Det här innebär att kommunfullmäktige nu är helt delat i frågan.

Tobias Hammarberg (L) är oppositionens ansvarige i skolfrågor i Haninge, och är kritisk mot hur kommunledningen hanterar frågan.

– Alla människor behöver frihet att röra sig och förskolebarn i synnerhet. Att minska deras möjligheter till lek och rörelse är oacceptabelt. Barnens behov ska alltid prioriteras högst. Precis som med nedläggningen av Jordbrogården missar kommunledningen att kommunicera med de som det berör. Tyvärr börjar det likna ett mönster, säger han.

Betyder detta att ni i kommunstyrelsen och socialnämnden kommer arbeta emot markförsäljningen?

– Ja, vi inser också behovet av att bygga dessa bostäder men inte på bekostnad av att förskolebarnen ska få en sämre utemiljö.

Redan 2005 var detaljplanen som skulle möjliggöra bostäderna klar. Men 2008 öppnade förskolan Ribby på platsen. Informationen om de planerade bostadsbyggena ska sedan, under årens lopp, ha fallit mellan stolarna på förskolan i takt med att bostadsbyggena inte kommit igång och personal kommit och gått. Genomförandetiden för detaljplanen bestämdes ursprungligen till tio år från 2005.

Men arbetet med att ordna med den nya förskolegården börjar alltså nu.

Halva kommunfullmäktige är nu alltså emot de planerade bostäderna på förskolegården. Men samarbetskoalitionen har alltjämt majoritet i frågan i både socialnämnden och i kommunstyrelsen. Den 30 augusti väntas själva ärendet klubbas i socialnämnden. Men redan 29 augusti kan ärendet dock behandlas i kommunstyrelsen.

Petri Salonen (C), socialnämndens ordförande, har sagt att det bara är formella beslut kvar innan bygget är igång.

– Detaljplanen är ju antagen, den finns redan. Nu finns inga sakägare eller formella protester. Men det finns såklart föräldrar som reagerar eftersom detta varit okänt för dem och informationen fallit mellan stolarna sedan detaljplanen antogs. Det är viktigt för oss att föra samtal med föräldragruppen och förskolepersonalen så att nya gården blir bra. Nu kommer vissa beslut behöva tas. Själva bygglovet, och själva försäljningen av marken till byggföretaget, sade han för några dagar sedan.