Halva soppåsen är full med mat

Danderydsborna slänger mer matrester i sina soppåsar än invånarna i de åtta andra nordostkommunerna.

Dessutom har matsvinnet ökat de senaste åren.

– Vi vet inte vad det beror på, säger Nina Novakovic, avfallsplanerare i Danderyd.

Tidigare i år gjordes en plockanalys där innehållet i soppåsar från en del av Danderyd analyserades och kategoriserades.

Analysen genomfördes av Sörab i de kommuner som äger avfallsbolaget: Danderyd, Täby, Vallentuna, Lidingö, Sollentuna Solna, Sundbyberg, Upplands Väsby och Järfälla.

Mest matavfall slängdes av Danderydsbor som bor i villa, drygt 55 procent av deras soppåsar var fyllda av matavfall. Det är en ökning från 2009 då en liknande plockanalys visade att knappt 50 procent av villaägarnas soppåsar var fyllda med matrester i Danderyd.

Invånare som bor i flerbostadshus i Danderyd slängde minst matavfall i sina sopor bland Sörabkommunerna 2009, det vill säga 34 procent.

Vid årets analys hade andelen ökat till 49 procent.

Nina Avdagic, avfallshanterare, vet inte vad det beror på att Danderydsbor i villa har mest matavfall i sina soppåsar.

– Det kan jag inte svara på, men matavfallet utgör en stor potential som kan omvandlas till biogas och biogödsel, säger hon.

Danderyds villaägare är också den grupp bland nordostkommunerna som slänger mest pappersförpackningar i soppåsarna.

– Det kan höra ihop med matavfallet. Man slänger kanske mycket förpackad mat, säger hon.

Enligt Ylva Grill på Sörab görs plockanalysen för att man ska se hur avfallshanteringen kan förbättras.

– Vi gör plockanalysen för att se att det går åt rätt håll och för att vi ska se inom vilka områden vi ska göra insatser. Resultatet kan dessutom ge en viss press på kommunpolitikerna, säger hon.

Till saken hör att Danderyd är en av de sista bland Sörabs kommuner som kommit i gång med insamling av matavfall.

Bland Sörabs nio kommuner är det bara tre som ännu inte börjat med matavfallsinsamling fullt ut. Danderyd inledde först under året ett försök bland 400 hushåll.

Varför började ni så sent med matavfallsinsamling?

– Det beror på att vi inte haft möjligheter i den upphandling som gäller till 2014, säger Carina Erlandsson (M), ordförande i tekniska nämnden.

Det är alltså först när en ny upphandling sker som insamling av matfall kan skrivas in i avtalet och ske fullt ut.

Du var med en dag under plockanalysen. Hur upplevde du det?

– Intressant och äckligt. Jag såg mat som var helt okej, men tänkte att maten slängdes av dem som skulle resa bort. Att slänga mat är slöseri med tanke på produktion och transport av mat.

Gun-Britt Sundström, ordförande i Miljöpartiet i Danderyd, menar att insamlingen av matavfall kunde ha påbörjats långt tidigare i Danderyd. Men då saknades politiskt intresse.

– För tio år sen fanns inget intresse för matfallsinsamling och källsortering i Danderyd.