ANNONS

Värmeslag – då planerar SL för snökaos

SL förbereder sig för snökaos mitt i sommaren.
Sommaren är kort – snart är snökaoset här igen.
Sommaren är nästan här men på SL våras det för vinter. För det kommer att bli snökaos även denna vinter – trots förberedelserna.
ANNONS

”Hur kan det bli problem i år igen? Har de inte lärt sig något från förra året?”

Det är en tanke som kanske slår många frustrerade Stockholmare när tåg eller bussar kommer för sent eller ställs in. Hur är det möjligt att vintern alltid verkar komma som en överraskning?

– Vi ställer aldrig in saker och ting för att jävlas. Där har vi en pedagogisk uppgift att förklara för folk vilka åtgärder vi gör vid halka och snökaos. Vid alla tillfällen kommer alltid säkerheten i första hand och tidtabellen i andra hand, säger Claes Keisu, presskommunikatör på SL.

Så här såg det ut på E4 söder om Stockholm 28 februari 2018. Foto: Trafiken.nu

Deras vinterplaner ska vara på plats senast i oktober. Claes Keisu redogör för en komplex situation med många olika åtgärder för de olika färdsätten, och säger att det är mycket mer än vad folk i allmänhet tror.

Bussar drabbas värst

För busstrafiken säger han att SL är väldigt beroende av kommunerna, som agerar väghållare och sköter snöröjning.

– Vilken tid på dygnet snön kommer påverkar också. Snöar det tidigt på morgonen är det svårt att röja under dagen när det är massor av trafik.

Hur röjningen går varierar mycket, inte bara i olika delar av länet utan även på olika sträckor och platser på en och samma linje.

ANNONS

– Det är svårt att säga något om en utveckling från år till år, antalet klagomål styrs väldigt mycket av hur mycket det snöar. I vintras snöade det väldigt mycket, men på det stora hela tycker jag att vi hanterade det relativt sett bra, säger Erik Söderberg, pressansvarig på Stockholms stads trafikkontor.

Inför vintern har SL en dialog med kommunen om var plogning är extra viktigt för att busstrafiken ska kunna gå så normalt som möjligt. Alla entreprenörer har särskilda snösamordnare, och från tidigare år vet de om vilka områden som är problematiska och planerar i förväg för olika scenarion.

Chaufförerna får också specialutbildning inför vintern, och däcken byts.

Tunnelbana och järnväg mer tåliga

För tågen är det är växlarna som är den svaga länken. De hålls varma med element som kontrolleras inför vintern. Om växlarna ändå skulle frysa ser man till att ha personal i beredskap som kan rycka ut och hålla dem fria.

– På samma sätt som i bussdepåer görs vinterförberedelser i vagndepåer. Man ser över utrustning som tar bort is och håller beredskap för snöröjning i depåområdena, säger Claes Keisu.

Vi kommer aldrig att ha en helt problemfri vinter

Claes Keisu, SL

För spårtrafik i gatumiljö är den största risken att det kommer ner snö som fryser till i spåren.

– Inför vintern har entreprenörerna dialog med väghållarna om saltning av vägbanan och därmed spåren, vilket minskar frysrisken.

Om snön ändå ställer till problem

I värsta fall behöver busstrafik ställas in eller läggas om. Då görs en prioritering för att så få som möjligt ska drabbas.

– Förutom att vi bedömer möjligheten att köra utan att äventyra säkerheten spelar det också in var vi har flest resenärer och om det finns möjlighet för resenärer att välja annan lokaltrafik, säger Claes Keisu.

Eftersom pendel-, gods- och fjärrtåg delar spår blir det snabbt trångt om tågtrafiken behöver läggas om. Då kan det bli förseningar eller inställda avgångar.

Claes Keisu säger att hur mycket förberedelser som än görs är en vinter utan problem en utopi.

– Vi kommer aldrig att ha en helt problemfri vinter såvida det aldrig snöar och temperaturen aldrig går under noll grader. Självklart blir folk irriterade över de trafikstörningar som kan uppstå när det blir snöväder och halka, framförallt inom busstrafiken. Men SL och dess entreprenörer gör alltid sitt allra bästa för att trafiken ska gå så smärtfritt som möjligt.