Halverad kostnad för matavfallssorterare

Värmdö Från årsskiftet sänks renhållningsavgiften med 5 procent i Värmdö, skriver kommunen på sin hemsida. För de hushåll som även valt att sortera matavfallet sänks den fasta avgiften med 50 procent mot nuvarande taxa. En genomsnittlig familj i enbostadshus i Värmdö har sophämtning cirka 30 gånger per år. Man hoppas att den sänkta taxan ska få fler intresserade av matavfallsinsamling.