Halvtid: Det här avgör nästa val

Jimmy Baker. Foto: Hans Alm
Oppositionsråd Jimmy Baker (M).
Så här gick valet 2014,
Så här gick valet 2014,
Botkyrkas kommunalråd Ebba Östlin (S). Hennes kommun är nästbäst i hela länet på Synas undersökning.
Kommunalråd Ebba Östlin (S).
Två år har gått sedan förra valet - två återstår till nästa. Mitt i Botkyrka/Salem summerar tiden som gått sedan de rödgröna fick förnyat förtroende och blickar fram mot en ny valrörelse.

Sedan förra valet har det hänt en hel del i Botkyrkas politiska ledning. Efter 11 år som kommunstyrelsens ordförande lämnade Socialdemokraternas Katarina Berggren för att bli biträdande partisekreterare och in klev Ebba Östlin (S).

Ebba Östlin ser stora möjligheter för Botkyrka.

– Intresset för Botkyrka har ökat kraftigt bland annat investerare bland annat beroende på Förbifarten och Citybanan som förbättrar Botkyrkas läge, säger Ebba Östlin.

Oppositionsrådet Jimmy Baker (M) pekar dock ut en del mörka moln på himlen, trots att utjämningsbidrag från staten ska ge alla kommuner förutsättningar till välfärd.

– Botkyrkas skattekraft har sjunkit från 101 till 86 jämfört med riksmedelvärdet. Så kan det inte fortsätta, säger han.

Baker är dock nöjd med hur majoriteten och alliansen de senaste åren samarbetat kring bostadsbyggande. Fram till 2020 ska minst 4000 bostäder byggas i Botkyrka.

– Vi har en unik möjlighet att bygga bort bostadssegregationen och öka jämlikheten i våra stadsdelar. Exempelvis genom villor i Alby och ungdomsbostäder i Tullinge, säger Ebba Östlin.

Kommunalrådet befarar dock att den hårda tonen från USA-valet blir en del av nästa valrörelse.

– Jag hoppas att vi kan debattera sakfrågor. Men redan idag får jag ta emot hot och påhopp från folk på nätet, säger hon.

Läs mer: Nya områden valfråga i Salem

Fakta

Kriserna som skakat om

Underskottet.

Revisorerna ville inte ge tekniska nämnden ansvarsfrihet eftersom byggen gång på gång dragit över budget. Efter hård debatt fullmäktige blev det grönt ljus. Ebba Östlin (S) var kritisk, men påpekade att ingen politiker handlat brottsligt/oetiskt. Jimmy Baker (M) som ville avsätta nämnden tror nu på bättring efter krisen.

Flyktingbostäderna.

Vid Brantbrink i Tullinge protesterade grannar på dålig information och för lite inflytande när modulbostäder för flyktingar skulle fram. Oppositionen pekade på lagbrott. Ebba Östlin på att olika lagrum stod mot varandra och att hon då tog ett ordförandebeslut förankrat i majoriteten. ”Vi har sedan lyssnat på folks synpunkter och gjort ändringar kring bostäderna”, säger hon.

Personalkrisen.

Flera brandattacker underströk krisen på socialkontoren. Nya socialsekreterare slutade. På flera andra håll har kommunen problem att rekrytera. Det gäller bland annat förskollärare och sjuksköterskor.

Fakta

Nästa val: Arbete och skola stora frågor

Arbete, skola, omsorg blir stora frågor även 2018. Även bostadsbristen fortsätter att vara i fokus.

Oppositionsrådet Jimmy Baker tror att illegal andrahandsuthyrning kan bli en ännu större fråga än tidigare och Ebba Östlin (S) önskar se ett slags värdighetsgaranti med begränsningar för hur många personer som kan vara skrivna i samma bostad.

Värdighetsgarantin hör samman med integrationen som Östlin förutspår som annan stor fråga. Hon anser att det är viktigt att fler kommuner tar ett större ansvar och pekar på vikten av att fördela mottagandet även inom Botkyrka för att de nyanlända ska ha bra förutsättningar att etablera sig.

Fakta

Löften: Skola och boende ligger bäst till

Halverad arbetslöshet.

Majoriteten lovade halverad arbetslöshet till år 2020. Ungdomsarbetslösheten har minskat från 15,8 procent till 11,6 procent på två år, och totalt från 12 procent till 10,9. Men det är fortfarande långt kvar till målet. Majoriteten hoppas på jobb i nya företagsområden bland annat ett utbyggt Eriksberg och genom exempelvis Ekotopia i Hågelby.

Skolan.

Majoriteten lovade att satsa på skolan och mindre klasser framförallt i lägre årskurser. Byggen och renoveringar för cirka 3 miljarder är på gång. Majoriteten hoppas att också att 11,5 miljoner kronor i en riktad satsning ska ge mindre grupper i förskolan.

Bostäder.

Flera byggen är igång och beslut om nya områden tas ständigt. Majoriteten lovar 4 000 nya bostäder fram till år 2020. Nyligen tog politikerna beslut om att jobba fram en detaljplan för 500 nya bostäder Hallunda. Stora utbyggnader är redan igång i bland annat Riksten, Alby och Tumba.

Fakta

Tullinge: Utbrytning höst på listan

En stor majoritet av Tullingeborna röstade för att bli egen kommun i förra valet. Och Tullingepartiet jobbar fortfarande för att få regeringen på sin sida. Det var till slut regeringen som lät Salem bli egen kommun 1983. Nyligen lämnade partiet in ett nytt yttrande.

Majoriteten i Botkyrka har i många år drivit på och lovat kommunala pengar till en ny pendeluppgång i Tullinge. Inför förra valet lovade Moderaterna i landstinget också att satsa på uppgången. Efter en del problem att ens få till en träff mellan landstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) och Botkyrkas kommunalråd rapporterar Ebba Östlin (S) nu om hoppfullhet och ”bra samtal”. Men inga beslut finns och ett stort frågetecken är Trafikverket som äger själva stationsbyggnaden.