ANNONS

Halvvägs i politiken – här är guiden

Två år har gått sedan valet. Två år återstår till nästa. Mitt i Tyresö summerar halvtiden och blickar framåt mot en ny valrörelse. Om 723 dagar går Tyresöborna till vallokalerna igen.
ANNONS

Landstinget: Kort, pengar – och barn

Heta frågor i landstinget.

Ekonomidebatten rasar. Oppositionen har kritiserat landstingsalliansen för att man har misskött ekonomin och att investeringar fått stå tillbaka, till exempel har spårväg city pausats. Alliansen menar i sin tur att ekonomin är i balans.

Dyrare SL-kort. I maj 2016 gick alliansen och Miljöpartiet otippat ihop och höjde priset på månadskortet för att få in mer pengar till trafikförvaltningen.

Förlossningskrisen. Bristen på barnmorskor är stor och trycket blev enormt när privata BB Sophia stängde i maj 2016, något som fick hård kritik. Ella Bohlin (KD), ansvarig för förlossningsvården, menade att inga politiska beslut låg bakom stängningen.

Liten marginal – vad blir avgörande nästa val

Trots ett stort tapp segrade allianspartierna och Moderaterna i valet 2014 . Det gjorde de med minsta möjliga marginal, 26 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Vilka frågor avgör nästa val?

– Bostäder även åt våra unga, förskola och skola, äldreboende som täcker behoven och sluta slösa med skattepengarna, säger Anita Mattsson (S), oppositionsråd.

ANNONS

Fredrik Saweståhl (M) nämner till exempel att ta ansvar för ekonomi, kvaliteten och valfriheten i välfärden och stå bakom en hållbar tillväxt som gör Tyresö starkare.

S flitigast med egna förslag

Sedan valet har oppositionen i Tyresö lämnat in 86 motioner och interpellationer.

S – det största oppositionspartiet – har lagt 38 motioner och interpellationer, tio fler än MP som har lagt 28 stycken.

V, det minsta oppositionspartiet, har lagt 13 motioner och interpellationer. SD, med fyra mandat, har lagt sju motioner och interpellationer sedan valet fram till den 30 augusti i år.

Parti, motioner, interpellationer, summa

S: 19, 19, 38

MP: 12, 16, 28

V: 5, 8, 13

SD: 4, 3, 7

Fyra heta frågor kommande åren

Lokaltidningen Mitt i Tyresö listar tre potentiellt hela frågor de kommande åren.

KULTURHUSET

De nya ägarna till Tyresö centrum (Skandia fastigheter) hade ett förslag, ägarna till vårdcentralen (Hemsö) ett annat, ABF ett tredje och Tyresöföreningar ett fjärde. Allianspartierna bestämde sig för att samarbeta med Hemsö – men ändrade sig i somras och projektet om ett kunskaps- och kulturcentrum sköts på framtiden. Omtag med Skandia fastigheter var senaste beskedet.

SAMARBETE ÖVER BLOCKEN

S, MP, V och L gick i somras samman för att göra trygghetslarmen avgiftsfria igen. Förslaget röstades igenom med stöd från SD. Anita Mattsson (S) anser att det för Tyresöbornas bästa kommer att behövas fler samarbete över de traditionella blockgränserna.

BOSTADSBYGGANDET

Nya bostäder lyftes inför valet upp som en viktig fråga av flera partier och väljarna. Alliansen hade då som mål att bygga 3500 bostäder till 2021. Under förra året färdigställdes 218 nya lägenheter och 44 nya hus, enligt SCB. Bortsett från 2014 – som var ett rekordår – har inte så många lägenheter byggts sedan början av 90-talet. Antalet hus låg på en mer normal nivå. I år hade 246 nya bostäder byggts färdigt när juli var slut, enligt kommunen.

FORNUDDSPARKEN

Bygget i Fornuddsparken i Trollbäcken kommer att fortsätta att engagera. Rekordmånga tog chansen att säga nej när de fick lämna synpunkter på kommunens planer på att bygga en F-9-skola för 700 elever och ett äldreboende i parken.

Socialdemokraterna har tagit fram ett motförslag till allianspartiets planer. Trollbäckens Egnahemsförening har gjort detsamma. I somras beslutade politikerna i en oenig kommunstyrelse i vilken ordning de vill bygga i parken. Någon detaljplan är dock inte antagen – och det kommer att dröja.

59 personer har överklagat Länsstyrelsens i Stockholms beslut att upphäva en paragraf i detaljplanen för att göra det möjligt för kommunen att bygga i parken. Målet ska upp i mark- och miljödomstolen. Något datum är ännu inte satt.

I backspegeln: Olika syn på samma verklighet

När Lokaltidningen Mitt i Tyresö ber kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och oppositionsrådet Anita Mattsson (S) att sammanfatta den förändring som Tyresö kommun har gått igenom de två åren sedan valet, har de – kanske inte oväntat – olika syn på utvecklingen.

Fredrik Saweståhl: ”Många vill bli Tyresöbor och det byggs därför mycket nytt. Det är en positiv tillväxt. Vi har också ökat valfriheten för alla i Tyresö på flera områden och vi har lyft skolan och passerat vårt första mål om att vara bland de 20 % bästa kommunerna i landet. Arbetslösheten har sjunkit och beroendet av försörjningsstöd är rekordlågt och bland de absolut lägsta i hela Sverige. Vi har även dess år haft plus i kassan på totalen och det är en grundförutsättning för framgång”.

Anita Mattsson (S): ”Tyresö växer, men samhällsutvecklingen har inte hängt med. Vi har större barngrupper i förskolan, vi har en skola i kris med lärarflykt, vi har vårdcentraler som inte har kapacitet för Tyresöborna och vi har inte tillräckligt med platser för våra äldre. Det är bra att det finns planer och byggs bostäder men det byggs för personer med höga inkomster”.