Hamburger Börs anmält för spam

CITY Den anrika nöjeskrogen Hamburger Börs i Stockholm har anmälts av en privatperson för att ha skickat ut spammejl, oönskad e-postreklam. Nu granskar Konsumentverket händelsen.

Myndigheten påpekar att enligt marknadsföringslagen får en näringsidkare vid marknadsföring till en fysisk person endast använda elektronisk post då personen har samtyckt till det på förhand.