Hammarby fotboll satsar på att ge fler nyanlända svensklektioner

Abel Abraham
Abel Abraham är manager för Hammarby fotbolls samhällsansvar.
Genom ett nytt samarbete med Folkuniversitetet ska Hammarbys integrationsprojekt nå fler.
72 asylsökande kommer få fortsätta sin svenskundervisning genom Samhällsmatchens satsning.

I januari sjösatte Hammarby fotboll ett integrationsprojekt via Samhällsmatchen som finansieras av medel från länsstyrelsen i Stockholm. Deltagarna har fått både språkträning och praktik i matchorganisationen under asylprocessen.

Men att nå ut till asylsökande var svårare än vad man hade räknat med.

– Vi har via olika initiativ försökt komma i kontakt med målgruppen asylsökande och har tillsammans med Fryshuset kommit i kontakt med  några få deltagare, men det har varit svårt så vi har fått tänka om, säger Abel Abraham, CSR-ansvarig, Samhällsmatchen.

Nu kan fler få undervisning

Nu går Samhällsmatchen ihop med Folkuniversitet för att tillsammans ge fler asylsökande möjligheten att delta.

72 deltagare kommer att få lektioner i svenska två gånger i veckan. Samhällsmatchen står för kostnaderna och Folkuniversitetet tillsätter lärare och bidrar med studiematerialet.

Det rör sig om asylsökande som redan har fått undervisning via Folkuniversitet men tack vare stödet från Samhällsmatchen kommer de kunna fortsätta.

– Ensam är man stark men tillsammans är man starkare. Vi tror på samarbeten, först då kan vi göra riktigt bra saker för våra samhällsmedborgare, säger Abel Abraham.

Vill underlätta integration

Han hoppas att svenskundervisningen kan bli ett första steg för att underlätta integrationsprocess för de asylsökande som får stanna i Sverige.

– Hammarby Fotboll är en stark aktör i Stockholm och Sverige. Vi hoppas att vi via svenskundervisning i ett första skede kan skapa en relation till deltagarna och i ett andra skede hjälpa och underlätta integrationsprocessen för dessa individer. Vi hoppas exempelvis kunna hjälpa dem att få jobb och komma i sysselsättning.