Hammarby Sjöstad kan få bad

Liberalerna vill utreda om det går att anlägga en badplats i Hammarby Sjöstad.

Enligt Stockholms hamns styrelse är det möjligt - om man ser upp med båttrafiken.

Förra sommaren invigdes Tantobadet med sandstrand och bryggor.

Nu har Liberalerna lagt fram en förfrågan om en badplats till Hammarby Sjöstad.

Stockholms Hamn har tittat på frågan och påpekar att hänsyn isåfall måste tas till sjöfarten i området.

I ett utlåtande skriver styrelsen:

”Vid inrättande av en badplats måste särskild hänsyn tas till säkerheten badplatsen pga. den rörliga sjöfarten som bedrivs i området, både i den allmänna farleden men även pendelbåtstrafiken mellan innerstadskajerna samt fritidsbåtstrafiken. ”