Skåneföretag tar över Björkhagens vårdcentral

Vårdcentralen i Björkhagen byter ägare.
Vårdcentralen i Björkhagen byter ägare.
Lideta, som även äger Mama mia, blir ny storaktör i den privata primärvården. De tar nu över vårdcentralen i Björkhagen.

Förutom vårdcentralen i Björkhagen byter också Tyresöhälsan, Vallatorpsdoktorn, och vårdcentralerna i Täby centrum, Järva och på Stureplan ägare. Aleris har sålt sina vårdcentraler till vårdbolaget Lideta hälsovård, med säte i Helsingborg.

Övertagande har formellt inte ägt rum ännu, men Region Stockholm har godkänt överlåtelsen och den nye ägaren.

För personalens del lär det till en början inte innebära någon större förändring. Lidetas vice VD Anders Pramborn skriver i ett mejl: ”Vår avsikt är förstås att driva de förvärvade verksamheterna vidare och utveckla dem, så som vi ser det i dag behöver vi de medarbetare som finns i driften”.

Samarbete med Mama Mia

Han skriver vidare att då Mama Mia, som driver flera barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler i länet, ingår i koncernen så kan det komma att tillföra ytterligare service till patienterna.

I Region Stockholm får 94 procent av patienterna en tid hos doktorn inom sju dagar, och klarar därmed vårdgarantin, enligt Sveriges kommuner och landstings statistik.

Klarar inte vårdgarantin

Men Björkhagens vårdcentral, som nu tas över av Lideta, har problem med tillgängligheten. Där får bara 78 procent av patienterna vård i tid.

På frågan vad de ska göra åt det svarar Pramborn: ”Tillsammans med chefer och personalen på plats är detta en sak vi som nya ägare vill vara med att förbättra. Men jag vill ha den lokala dialogen först innan jag går in på konkreta förändringar”.

Aleris slutar med primärvård

Anledningen till att Aleris säljer vårdcentralerna är enligt deras hemsida att de slutar med primärvård över huvud taget.

Bolaget finns i Sverige, Norge och Danmark, men det är bara i Sverige som man bedriver primärvård, och då finns inga samordningsfördelar, uppger de.

Som ett led i detta sålde de i höstas sina vårdcentraler, en del med BVC, fotvård och rehab, i Stockholmsområdet.

Lideta tredje störst

Lideta har verksamhet inom mödravård, primärvård och företagshälsovård främst i södra Sverige men även i Stockholm.

Med förvärvet blir  bolaget den tredje största privata aktören inom primärvård i Sverige med sammantaget 247 000 listade patienter och cirka 775 medarbetare. Omsättning beräknas bli drygt en miljard kronor.

Fakta

Här är alla Lideta-centralerna i Stockholm

De här vårdcentralerna tar Lideta över:

Aleris vårdcentral Järva

Aleris vårdcentral Björkhagen samt BVC Björken och fotsjukvården

Aleris husläkarmottagning Näsby Park

Aleris vårdcentral Stureplan

Aleris vårdcentral Tyresöhälsan samt fotsjukvården

Aleris husläkarmottagningen Täby centrum

Aleris Vallatorpsdoktorn

Dessutom vårdcentraler i Järna och Nykvarn.

De här vårdcentralerna drivs av Lideta redan nu:

Åsö vårdcentral

Sickla hälsocenter

Sickla hälsocenter Danviken

Täby kyrkby husläkarmottagning

To Care Stockholms city

Källa: Lideta/Aleris