Hammarbyvägen i tunnel – nyckeln till Sjöstadshöjden

Det finns långgående tankar om att överdäcka Hammarbyvägen så nya området Sjöstadshöjden binder samman Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Här är en skiss på hur Heliosvägen korsar en lokalgata för att stiga upp mot mer bebyggda områden runt Hammarbytornet.
Det finns långgående tankar om att överdäcka Hammarbyvägen så nya området Sjöstadshöjden binder samman Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden. Här är en visionsbild på hur Heliosvägen korsar en lokalgata för att stiga upp mot mer bebyggda områden runt Hammarbytornet, enligt programförslaget för Hammarby och Björkhagen.
Här är en av kommunens visionsbilder på hur Bergholmsparken i skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck ska fungera som en länk. Tanken är att en ny skola ska byggas mer mitt emellan stadsdelarna, gångstråket ska bli tryggare, ekar i landskapet lyftas fram genom att göra skogen delvis mer parklik och kaféet ska lyftas fram ännu mer, enligt programmet som tagits fram.
Här är en av kommunens visionsbilder på hur Bergholmsparken i skogen mellan Bagarmossen och Skarpnäck ska fungera som en länk. Tanken är att en ny skola ska byggas mer mitt emellan stadsdelarna, gångstråket ska bli tryggare, ekar i landskapet lyftas fram genom att göra skogen delvis mer parklik och kaféet ska lyftas fram ännu mer, enligt programmet som tagits fram.
Bild från Flatens naturreservat, Flatenbadet, Skarpnäck där Miljöverkstan har sin verksamhet
Flatens naturreservat kan bli mer tillgängligt för Skarpnäcksborna genom ytterligare en gång- och cykelväg från Skärgårdsskogen över Tyresövägen. Tankar har lyfts om att istället göra en grön naturbro där både djur och människor kan passera över mellan olika grönområden.
När Stockholm växer är det i Hammarby-Skarpnäck många ska flytta in. Räkna med tusentals bostäder och flera nya skolor.
Mest spektakulärt är nog planerna på att lägga Hammarbyvägen i tunnel för att bygga nya Sjöstadshöjden.

I dag blev stadens nya förslag till översiktplan offentligt. En översiktsplan är det dokument som all stadsplanering i en stad utgår från. I samband med den nya planen för har staden också presenterat en rad visioner för de olika stadsdelarna.

I Hammarbyhöjden och Björkhagen blir förändringarna omfattande enligt förslaget till översiktsplan. Här ska det byggas uppåt 2 700 bostäder och tio nya förskolor, en grundskola och en multisporthall. Först ut, kanske redan 2018, är Svenska bostäder som planerar 80 hyreslägenheter på Garagevägen medan en privat byggfirma siktar på 45 bostadsrätter på Lidköpingsvägen.

Planerna på att bygga bostäder och skola i Hammarbyskogen har mött starka protester. Nya området Sjöstadshöjden, som ska vara länken Hammarby Sjöstad och Hammarbyhöjden, är ännu luddigt i konturerna, men även där kan det bli så att bebyggelsen klättrar upp i skogsbacken en bit.

– En del av skogen kommer att tas i anspråk. Det är ett ställningstagande man får göra när det finns ett bostadsbehov. Det är många som vill bo i Stockholm. Vi ska bygga 140 000 bostäder till år 2030, konstaterar projektledare Andreas Burghauser på exploateringskontoret.

Långgående idéer finns om att lägga trafikerade Hammarbyvägen i en tunnel. Heliosvägen i Hammarby Sjöstad korsar då i stället en lokalgata ovanpå tunneln för att sedan stiga upp mot Kalmgatan och nya skolan i skogen. Tidigast år 2024 kan det vara dags för byggstart.

– Det tar 4-5 år att bygga en överdäckning. Vi kommer inte att bygga husen innan överdäckningen är klar, förklarar Andreas Burghauser.
En miljard beräknas en överdäckning kosta. Därför ska man först även utreda andra alternativ.

Två höghus på tolv våningar kan i framtiden höja sig i västra kanten av Nytorps gärde. Här är tanken att få plats med 650-750 bostäder men lämna kvar 18 hektar stadspark med fler aktiviteter för alla, enligt visionen.

Översiktsplanen lyfter återigen vikten av att länka ihop Bagarmossen och Skarpnäck mer. Totalt kan det bli 2500-3500 bostäder, bland annat mot Tyresövägen och i skogen närmast Bagarmossens tunnelbanestation. Planen är att riva Bergholmsskolan och bygga en ny skola i skogen mitt emellan stadsdelarna. Gångstråket ska bli tryggare, ekar i landskapet lyftas fram med belysning och skogen bli mer parklik.

En återkommande tanke… är att binda ihop fler stadsdelar, ta bort barriärer som hindrar folk från att mötas och att det ska bli lättare att resa på tvärsen i Söderort. En förläggning av tunnelbanan mot Sköndal–Farsta alternativt Tyresö, pekas ut som önskvärt i programmet för Skarpnäck-Bagarmossen.

Dagens wildcard:
Skrubba kan på lång sikt omvandlas till stadskvarter med bostäder och verksamheter.

Läs mer: Här kan du läsa om Stockholms nya översiktsplan som anger riktningen in i framtiden för hela staden.

Fakta

Vad händer nu?

10 nov-10 jan: Planen går ut på samråd. Stadsbyggnadskontoret åker runt med planen till alla stadsdelar för att ta in synpunkter från allmänheten. Då har allmänheten möjlighet att träffa översiktsplanerare och andra ansvariga för att diskutera planen.

2017: En ny plan presenteras där man tagit hänsyn till synpunkterna.

Tidigt 2018: Översiktsplanen spikas av fullmäktige.

Här presenteras förslaget till ny översiktsplan för allmänheten: Bagarmossen, 29-30 november

Källa: Förslag till ny översiktsplan, Stockholm stad