Hammarbyvägens bostäder dröjer

Skiss över Hammarbyvägen.
Skiss över Hammarbyvägen.
Bygget på Hammarbyvägen dröjer med ytterligare ett år efter att Stadsbyggnadskontoret sagt sitt. Priset för projektet kommer att landa på 15 miljoner kronor.

Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad ska byggas ihop och detta genom att bostäder ska smällas upp på Hammarbyvägen.

Projektet som kallas Sjöstadshöjden är en del av programarbetet Hammarbyhöjden och Björkhagen som staden har, med förslag på 2100-2600 bostäder.

Men projektet på Hammarbyvägen kommer att dröja.

Exploateringkontoret har gjort en förstudie på möjligheten att bygga bostäder på Hammarbyvägen och har kommit fram till att det är både tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Dock anser kontoret att mer tid behövs för att utreda vidare hur området ska formas – närmare bestämt ett år.

Förslaget är att Hammarbyvägen ska överdäckas, marken söder om vägen ska exploateras och norr om vägen ska två statsägda fastigheter exploateras.

Och summan för projektet Sjöstadshöjden kommer att bli 15 miljoner kronor.

Stadsbyggnadskontoret räknar med att nästa inriktningsbeslut för Hammarbyvägen kan komma att tas våren 2017. Och totalt skulle 750 nya bostäder stå klara.