Så hamnade Danderyd i ekonomisk kris

Danderyd, ekonomi, granskning
Stor kostnadsökning på administration.
Sedan den ekonomiska krisen uppdagades har många ställt sig frågan – hur hamnade Danderyd här?
Mitt i har svaret. Hit har Danderyds pengar gått.

Stora kostnader på kommunledningskontoret, budgeterat underskott som täckts av engångsintäkter från exploatering och fördubblad investeringstakt.

Det är några av de anledningar som gör att Danderyd i dag står mitt i en ekonomikris.

Ett rapporterat underskott på 90 miljoner kronor för 2019. Så ser det förväntade resultatet ut enligt kvartalsrapporten som klubbades under veckans kommunfullmäktige.

Under samma möte framgick det också att det har varit svårt för de förtroendevalda att ha en god insyn i kommunens ekonomi.

Siv Sahlström (C) påpekade detta i talarstolen efter att kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) själv sagt i en intervju i SvD:

”Att det är först nu – som kommunstyrelsens ordförande – som hon har tillgång till alla tjänstemän, och därför kan be om siffror och analyser.”

Ökat driftunderskott med dryga 300 miljoner

När Mitt i tittar på Danderyds årsredovisningar bakåt i tiden ser vi att vissa kostnader ökat drastiskt under förra mandatperioden, 2015-2018.

Totalt gick kommunen back med ungefär 370 miljoner kronor före engångsintäkter från exploatering och försäljning av anläggningstillgångar.

Försämringen av kommunens resultat är slående.

Som jämförelse landade underskottet (före exploatering) på minus 34 miljoner kronor för mandatperioden 2011-14 och minus 27 miljoner för mandatperioden 2007-2010.

Nästan en halv miljard i driftunderskott på några år.

Sparar på silverskålar till trotjänare

Ett av de områden som sticker ut är Kommunledningskontoret som ökar sina kostnader från 36 miljoner kronor år 2014 till 85 miljoner kronor år 2018, en ökning med 136 procent.

Enligt budget och den senaste prognosen förväntas kostnaderna för kommunledningen fortsätta att öka med ytterligare ungefär 10 miljoner kronor under 2019.

En stor del av denna kostnad är fler anställda. Danderyd har nyligen gjort nya satsningar inom IT och kommunikation, byggt upp ett nytt exploateringskontor med flera anställda och generellt utökat kommunledningen.

Men när kommunledningskontoret ska dra ner på sina kostnader är det inte personal som får gå.

De spar bland annat in på bredband till förtroendevalda och silverskålar till de som arbetat länge i kommunen.

Med dessa besparingar tillsammans med att inte återbesätta tjänster för de som går i pension räknar kommunen med att spara 10 miljoner kronor.

I budgeten för 2019 fick kommunledningskontoret 10 miljoner i extra anslag så det blir inte mycket till besparing från föregående år.

Ökad investeringstakt

Parallellt med ökade kostnader inom flera områden så har Danderyd gått på offensiven vad gäller investeringar.

Under mandatperioden investerades för drygt en miljard kronor. Det är nästan en fördubbling från mandatperioden 2011-14 då 550 miljoner kronor investerades.

Bland investeringarna ligger bland annat nya kajer, ridhus, skola och vägar.

Ökad skuld med över en halv miljard

För att finansiera de ökade kostnaderna och den dubblade investeringstakten har Danderyd under samma period sålt mark och byggrätter för runt 450 miljoner kronor.

Här ligger bland annat exploateringen av Mörby Centrumområdet.

Exploateringsintäkterna har legat i driftbudgeten vilket inneburit att att Danderyd varje år behövt sälja mark eller fastigheter för att få ekonomin att gå ihop.

Chockhöjning av skatten

Under samma period har Danderyd ökat skulden väsentligt. I december 2014 hade kommunen ett lån på 609 miljoner kronor. Den sista december 2018 låg har den skulden ökat till 1 125 miljoner.

Nu ligger förslaget att höja skatten med 1 krona och 40 öre. Den höjningen räcker inte att täcka underskottet utan en rad nedskärningar måste även göras. Nämnderna har lagt sina förslag på effektiviseringar på omkring 60 miljoner kronor.

Bland dessa ligger bland annat nedläggning av Danderydsvallen, stängda fritidsgårdar, nedlagd seniorträff, slopade sommarjobb och stänga en öppen förskola.

Skatteintäkterna ökar också

Mycket av Danderydsbornas skatteintäkter går till utjämningsskatten, den så kallade Robin Hoodskatten. Menen stor del av skatteintäkterna hamnar även i kommunens kassakista.

I snitt ökar Danderyds skatteintäkter (efter utjämning och generella statsbidrag) med ungefär 3 procent per år mellan åren 2006 till 2018.

Efter en stark tillväxt 2015, 2016 och 2017 så bromsades ökningen av intäkterna upp 2018 då intäkterna endast växte med 1,5 procent.

Nu höjer Danderyd skatten men det betyder inte, som många tror, att kommunen måste betala mer i utjämningsskatt.

Hela den höjningen tillfaller kommunen.