Här hamnar Järvastadens nya förskola

Här ska den nya förskolan ligga.
Här ska den nya förskolan ligga.
Byggnadsnämnden sade igår onsdag ja till bygget av en ny förskola i Järvastaden.
Förskolan är tänkt att ta emot 240 barn när den är färdig.

Den nya förskolan är tänkt att ligga i direkt anslutning till den nya Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden. Förskolan blir två våningar hög, byggs i samma stil som intilliggande skolbyggnad, får tolv avdelningar och kommer inrymma cirka 240 barn.

Byggnadsnämnden beviljade bygglov för projektet under onsdagskvällens sammanträde.

– I och med detta beslut tryggas tillgången även på förskoleplatser i området. Samlokaliseringen med skolan gör att detta verkligen blir en mittpunkt i stadslivet, säger Torsten Svenonius (M), ordförande i byggnadsnämnden, i ett pressmeddelande.