Hamnen ­väntas öka i värde

STAVSNÄS Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att det kommunala bolaget Värmdö hamnar AB vill köpa Stavsnäs vinterhamn AB för 7,5 miljoner kronor. En ny oberoende värdering visar att bolaget endast är värt mellan 3,8 och 4 miljoner kronor. Men Värmdö hamnar står fast vid sitt bud.

NAI Svefa, som har utfört värderingen, menar dock att den exploatering som kommunen vill göra i Stavsnäs vinterhamn troligtvis kommer att bidra till en betydande värdeökning för bolaget.

Nästa tisdag tas ärendet upp v kommunstyrelsen, men det slutgiltiga beslutet tas av kommunfullmäktige.