Hämtar chef från Nykvarn

Huddinge Kerstin Gelfgren är Huddinge kommuns nya verksamhetschef för grundskolan. Hon kommer närmast från uppdraget som utbildningschef i Nykvarns kommun.