Han är beredd på skyfall

Flera Huddingebor får problem när det kommer skyfall. Källaren till Peter Dahlboms villa fylldes med över 30 centimeter vatten så att skador uppstod i huset.
Flera Huddingebor får problem när det kommer skyfall. Källaren till Peter Dahlboms villa fylldes med över 30 centimeter vatten så att skador uppstod i huset.
Många villaägare i Huddinge har drabbats av översvämningar när det regnat kraftigt. Nu har Stockholm vatten börjat jobba med problemet.

Peter Dahlbom, vars källare skadades 2012, har tagit saken i egna händer.

Att 2012 blev ett regnigt år minns nog de som drabbades av rejäla översvämningar bäst. En av dem är Peter Dahlbom från Länna, som har bott i sin villa med familjen i 20 år.

– Det var en väldigt regnig sommar, det regnade även ordentligt under hösten. Det var extrema förhållanden, berättar Peter Dahlbom.

Under senhösten, efter de kraftiga skyfallen, rann det över, och då var Lokaltidningen Mitt i på plats hos familjen Dahlbom.

Vid ett dike började vattnet svämma över, och tomten blev en stor pöl. Avrinningen skedde mot husets källare.

– Det rann in överallt, från avloppet, från krypgrunden och från väggarna. När vattnet väl kommer in så finns det inte mycket man kan göra, men vi har lärt oss att inte ha grejer på källargolvet.

I dag har de två pumpar på tomten som står redo att slå tillbaka vattenmängderna, om skyfallen återkommer.

De pumparna har Peter Dahlboms försäkringsbolag stått för. Han har haft kontakt med både Huddinge kommun och Stockholm vatten om hjälp med att leda bort vattnet, men ännu har inget hänt.

– Pumparna klarar nog ganska stora vattenmängder, men jag vet inte hur det går om det blir extrema skyfall.

Tidigare fanns här områden med åkermark, i dag finns i stället flera nya villor. Mot en sida finns kommunens tomt, och diket mellan Dahlboms tomt och kommunens tomt rinner åt fel håll.

– Jag skulle önska att kommunen grävde så att vattnet rann bort i stället för att det samlades här hos oss, för det är kommunens mark.

Ett 30-tal fastighetsägare ska, enligt Stockholm vatten som har hand om dag- och spillvatten i kommunen, ha drabbats av översvämningar under 2012, däribland familjen Dahlbom.

Enligt bolaget har de extremt kraftiga skyfallen inträffat vartannat år sedan 2008. Det betyder att det finns risk för översvämningar i år igen, skriver Stockholm vatten i sin årsberättelse.

I fjol gjorde Stockholm vatten en handlingsplan för att komma tillrätta med vattenproblemen.

– Vi har arbetat med förebyggande åtgärder som spolning och inspektion av ledningsnätet och även installerat backventiler för fastigheter som ligger i farozonen, säger Mathias von Scherling, ingenjör hos Stockholm vatten.

Man bekräftar samtidigt att alla inte har fått hjälp.

– Vi har nog inte hunnit ta hand om alla drabbade så mycket som vi skulle ha velat, säger Mathias von Scherling.

Områdena Fullersta (nära Statoil) och Snättringe (vid Yrkesvägen) nämns som de värst drabbade. Efter sommaren kommer bolaget främst att arbeta vidare där med åtgärder.

Enligt Stockholm vatten så ska familjen Dahlboms fastighet utredas efter sommaren.

Fakta

Fler delar på samma ledning

Täta markförhållanden, där allt vatten hamnar i den djupast liggande spillvattenledningen, och glesbyggda områden som nu byggts allt tätare kring det befintliga ledningsnätet, är orsaken till översvämningarna.

Enligt Stockholm vatten har man nu bättre metoder att möta problemen och lokalisera orsaker.

Stockholm vatten har bland annat infört stöd för hantering av översvämningsärenden, vilket ska leda till att man kan avhjälpa problemen snabbare.

Källa: Stockholm vatten