Han kan bli stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista

Lee Orberson kan bli ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.
Lee Orberson kan bli ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.
Lee Orberson har fått erbjudandet att bli ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.
– Jag känner glädje, stolthet och ödmjukhet inför uppdraget, säger han.

Den första juni fick tidigare stadsdelsdirektör Patrik Derk lämna sin tjänst med omedelbar verkan. Enligt honom handlar det om att staden vill se snabbare resultat i stadsdelen med tanke på det senaste årets negativa utveckling i stadsdelen med ökad kriminalitet och upplevd otrygghet i stadsdelens centrum.

För ett par veckor sedan blev Lee Orberson erbjudanden att bli ny stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

– Jag känner både glädje, stolthet, och ödmjukhet inför uppdraget, och jag ser det som både spännande och stimulerande, säger Lee Orberson.

Just nu är han sedan ett år tillbaka förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret i Sollentuna.

Han tycker att Rinkeby-Kista har stor potential. Samtidigt är han också medveten om att det finns stora utmaningar i området.

– Det är ett tillsammans-arbete som behövs i stadsdelen mellan förvaltningens medarbetare, boende i stadsdelen, andra myndigheter och andra aktörer för, att stadsdelen ska kunna ta nästa kliv i utvecklingen och vara den självklara stadsdelen i Stockholm.

”Det är ett tillsammans-arbete som behövs i stadsdelen”

Lee Orberson

– När man tänker på bästa stadsdelen för de boende, med de bästa verksamheterna och den mest attraktiva stadsdelen att arbeta i så vill jag, att alla ska tänka Rinkeby-Kista, säger han.

Han bor i Spånga och har tidigare arbetat som grundskolechef inom Stockholms kommun, med ansvar för stadsdelarna Spånga-Tensta och Älvsjö.

Om han blir ny stadsdelsdirektör avgörs i slutet av augusti och blir han det tillträder han i så fall i september.

– Det är viktigt för mig att jag avslutar mitt nuvarande uppdrag på allra bästa sätt innan jag antar min nya utmaning. Jag trivs mycket bra i Sollentuna. Men erbjudandet om att få bli stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista är en fantastisk möjlighet för mig att få bidra till utveckling ur ett helhetsperspektiv.

Fakta

Lee Orberson

Ålder: 46

Bor: Spånga

Har tidigare arbetat som rektor och gymnasielärare i historia och geografi.

På fritiden kör han motorcykel.