Han bygger ut ridhuset – för hästarnas skull

Carl-Gustaf Leissner och halvblodet Rapa Nui står på den plats där ­tillbyggnaden ska ske.
Carl-Gustaf Leissner och halvblodet Rapa Nui står på den plats där ­tillbyggnaden ska ske.
I förra veckan gav kommun­styrelsen klartecken till att Stockby ridhus får byggas ut med 250 kvadratmeter. Inte för att öka antalet hästar utan för att de som redan finns där ska få mer utrymme.

Men några nya ridplatser för ungdomar tillkommer.

Hästarna på Stockby ridskola kommer att få det ännu större och bättre. Det blev klart i och med kommunstyrelsens beslut i måndags om att bevilja att huvud­stallet byggs ut.

Carl-Gustaf Leissner, som driver Stockby ridskola, är nöjd.

– Det känns kul, lokalerna är gamla, och friska hästar ger nöjda kunder, säger han.

Tanken är att bygga ut huvudbyggnaden för att modernisera anläggningen och att flera hästar och ponnyer ska få plats i boxar, i stället för att stå i trånga spiltor. Stallet har i dag 42 platser och de utgörs i huvudsak av spiltor där hästen är bunden. För närvarande finns 34 djur, 16 ponnyer och 18 hästar, i ridskoleverksamheten. För att hästarna ska kunna röra sig mer fritt ska tillbyggnaden ge 13 nya boxar och några befintliga spiltor ska byggas om till sju boxar. Totalt blir det 20 boxar.

– Vi gör det här för hästarnas skull. Hästarna får en bättre miljö och då mår de bättre. Och då blir de ännu trevligare att rida på, ­säger Carl-Gustaf Leissner.

Lidingö stad äger fastigheten och alla byggnader. Men det är Carl-Gustaf Leissner som bekostar själva bygget. Det finns inga krav att hästar ska stå i boxar i stället för spiltor, men han ömmar om djuren.

– Jag bekostar detta själv och jag är den enda i Sverige som gör det här bara för att hästarna ska få det bra. Det är klart att man måste vara en djurvän. Jag vill hästarnas väl och ve. Dessutom har jag åtta hästar som vilar ut i Roslagen som jag sedan byter in och tar ut åtta andra hästar, säger han.

Tillbyggnaden innebär också att ridhuset kan utöka sin verksamhet med max fem hästar vilket innebär några fler platser för de barn och ungdomar som står i kö för en plats på ridskolan.

– Vi har en lång kö men det är svårt att i dag säga hur många fler vi kan ta in. Det kommer förmod­ligen bli några till, säger han.

Bygget förväntas sätta igång om en månad och Carl-Gustaf Leissner har en förhoppning att allt ska stå klart i vinter. Kostnaden för tillbyggnaden beräknas hamna mellan 3 och 3,5 miljoner kronor.

Fakta

Boxar inget krav

Vid nybyggnation av stall är det förbjudet att bygga spiltplatser. Endast boxar får byggas som ger hästen större utrymme.

Men det finns inte ett lagstadgat krav att man måste ta bort befintliga spiltor.

Stockby ridhus ska bygga till stallet med ytterligare en stallgång på 250 kvadratmeter i anslutning till nuvarande stallets västra gavel.