ANNONS

Han fick betala för Q-parks miss

Lidingöbon Kjell Lindgren parkerade vid Teknikringen och fick böter av Q-park. Nu har han fått rätt i tingsrätten men måste ändå stå för rättegångskostnaden.
Lidingöbon Kjell Lindgren parkerade vid Teknikringen och fick böter av Q-park. Nu har han fått rätt i tingsrätten men måste ändå stå för rättegångskostnaden.
Kjell Lindgren fick rätt mot parkeringsbolaget Q-park – ändå måste han betala 9 000 kronor av rättegångskostnaderna.

Tingsrätten gör det för enkelt för den här typen av bolag att utnyttja situationen, menar hans advokat Jan Wedsberg.
ANNONS

När Torsviksbon Kjell Lindgren parkerade sin bil i Teknikringen vid Tekniska högskolan fanns inga skyltar som visade att han bara fick parkera vid vissa markerade platser.

Ändå fick han en bot på 550 kronor från Q-park.

Han påtalade för parkeringsbolaget att han inte hade gjort fel, men de vägrade ge med sig.

”Någon ändring av beslutet kommer inte att ske./…./Om ni inte är nöjda med detta beslut kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten och låta dem pröva ärendet”, skrev handläggaren vid Q-parks överklagningsenhet.

Fast besluten om att bevisa sin oskuld kontaktade Kjell Lindgren en advokat och en trafik- och skyltexpert. Väl i Stockholms tingrätt backade Q-park plötsligt och medgav att boten var felaktig.

Men trots att Kjell Lindgren fick rätt måste han nu själv stå för nästan 9 000 kronor av rättegångskostanderna. För enligt domen i Stockholms tingsrätt ska Q-park endast ersätta Lindgren för en timme av den totala advokatkostnaden, trots att han yrkat på 18 timmars advokat- och experthjälp för totalt 10 800 kronor

Lagen säger att i mål där man tvistar om små värden så ska ersättningen hållas till en timmes juridisk hjälp. I särskilda undantagsfall kan ersättningen bli större, men enligt Anita Thimberg, avdelningsadministratör på Stockholms tingsrätt, är det svårt att få igenom.

Kjell Lindgrens advokat Jan Wedsberg menar att rätten gör det för lätt för bolag som Q-park i den här situationen.

De behöver inte stå för hela rättegångskostnaden, trots att de har agerat felaktigt och att det krävts ett utredningsarbete för att bevisa det.

ANNONS

– Q-Park har vid flera tillfällen haft möjlighet att få ärendet ur världen genom att medge Kjell Lindgrens reklamationer, i stället har de tvingat honom till rätten, säger han.

Advokaten menar att p-bolagen kan dra nytta av att lagen ser ut som den gör. Troligtvis är det få som varken har råd att stå för alla kostnader själv eller är envisa nog för att orka bråka med p-bolagen, utan i stället backar och betalar p-boten trots att de inte felparkerat.

– De flesta avstår från att vända sig till en tingsrätt för att få frågan prövad och det vet ju förstås Q-Parks reklamationsavdelning, säger Jan Wedsberg.

Han menar att samtliga kostnader varit nödvändiga för utredningen och tingsrättens beslut rörande kostnaderna ska nu därför överklagas till hovrätten.

Q-parks juridiska ombud Lars Danielsson å sin sida, menar att det i småmål inte är normalt att lägga ner så många timmar som Jan Wedsberg har gjort.

Och anledningen till att Q-park inte gav med sig var att de trodde sig ha rätten på sin sida.

– Q-park utgick från att deras skyltning var korrekt annars hade de medgett tidigare att de hade gjort fel, säger han.

Skyltningen på platsen är fortsatt oförändrad.

– Det troliga är att fler har åkt på felaktiga parkeringsböter. Jag vill att Q-park nu ersätter alla som de felaktigt gett böter som parkerat här, säger Kjell Lindgren.

Lokaltidningen Mitt i Lidingö Tidning har upprepade gånger sökt Q-parks vd Peter Ståhlberg för en kommentar, men utan framgång.

Det troliga är att fler åkt på felaktiga p-böter.kjell lindgren

Fakta

Q-park backade

Kjell Lindgren parkerade strax efter en skylt som angav att parkering var tillåten, men fick ändå en p-bot av Q-park.

Q-park hävdade att parkering bara får ske på platser markerade med pilar.

Helt fel, menade en trafikskyltexpert som Kjell Lindgren kallat in. Därefter gick ärendet till rätten.

Inför Stockholms tingrätt medgav Q-park att boten var felaktig.