Han JO-anmälde skolans stängning

Förvaltningsrätten upphäver beslutet om att stänga riksinternatet Lundsberg. Lidingöbon Gustaf Wachtmeister, som själv har gått på skolan, är lättad. Han hoppas att hans son ska få gå klart sin utbildning på Lundsberg.

I slutet av augusti bestämde Skolinspektionen att riksinternatet Lundsberg ska stängas, efter uppgifter om att elever blivit brända med strykjärn. Nu stoppas beslutet tillfälligt av förvaltningsrätten, som bland annat menar att det är oklart om internatet står under Skolinspektionens tillsyn.

Lidingöbon Gustaf Wachtmeister gick själv på Lundsberg och har två söner som gått på skolan. En av dem gick andra året på gymnasiet när skolan stängdes.

– Vi är enormt lättade. Men vi är också ödmjuka då det är en bit kvar att gå för att överbevisa Skolinspektionens beslut, säger han.

Gustaf Wachtmeisters son erbjöds plats på Hersby gymnasium men återvänder nu till Lundsberg. Förvaltningsrättens slutliga beslut väntas komma inom en månad.

– Då bestämmer vi om Skolinspektionens beslut ska gälla. Ska det gälla kan skolan stängas direkt eller när domen vinner laga kraft, säger chefsrådman Anna Maria Åslundh Nilsson.

Vid stängningen var tolv av skolans elever skrivna på Lidingö. Gustaf Wachtmeister betonar att skolorna på Lidingö är bra men att det på grund av familjeförhållanden passar deras familj bättre att sonen går på Lundsberg. Han tror att det är svårt för oinsatta att förstå hur det fungerar på skolan.

– Nästan 200 tonåringar bor tillsammans så det är klart att det händer saker, precis som på andra skolor. Men min uppfattning är att det har blivit bättre.

Vad vill du säga till dem som tycker att det var bra att skolan stängdes?

– En del tycker inte att den här typen av skolor ska finnas men jag menar att den fyller en funktion. Vad gäller förhållandena på skolan tycker jag inte att man kan bortse från att eleverna faktiskt vill tillbaka, de trivs på Lundsberg.

Föräldrar till elever, däribland flera från Lidingö, skrev efter Skolinspektionens beslut upprörda brev till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Justitieombudsmannen fick in över 80 anmälningar om stängningen.

– Lundsberg har varit en vändpunkt i livet för många som till exempel varit mobbade tidigare. Vi kommer att strida för skolan, säger Gustaf Wachtmeister, som även har JO-anmält stängningen.

Skolan ska nu tillsätta en ny styrelse och jobba mer med föräldranärvaro.

– Personligen är jag inte övertygad om att det behövs men det är bra att man sluter upp. Jag ska försöka delta, säger Gustaf Wachtmeister.

Gustaf Wachtmeister, som själv gick på Lundsberg, menar att Skolinspektionens beslut kränkte eleverna. Han gläds nu över att skolan får öppna igen.

Fakta

Detta har hänt på Lundsberg

2011 polisanmäldes skolan efter uppgifter om pennalism. Skolinspektionen kritiserade skolan för att elever förödmjukats och misshandlats. Förundersökningen lades ner då elever som pekats ut som offer förnekat att de drabbats.

2012 krävde Skolinspektionen åter förändringar på skolan.

I april i år fann myndigheten att skolan uppfyllde kraven och avslutade sin tillsyn.

Den 28 augusti beslutade Skolinspektionen att stänga skolan.

Den 6 september inhiberades beslutet av förvaltningsrätten och skolan kunde öppna igen.

Detta kan dock komma att överklagas av Skolinspektionen.