”Han kör en one-man-show”

Skarp kritik har framförts mot Awad Hersi (MP) från nämndpolitiker och tjänstemän på stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.
Skarp kritik har framförts mot Awad Hersi (MP) från nämndpolitiker och tjänstemän på stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta.
Awad Hersis (MP) tid vid makten i Spånga-Tensta har präglats av kaosartade nämndmöten och intern kritik.

I maj berättade Mitt i om uppgifter som tidningen fått om att förtroendet för ordföranden Awad Hersi (MP) i det egna partiet var ifrågasatt.

Även inom den rödgröna majoriteten är förtroendet och hans metoder ifrågasatta.

– Han kör en ”one-man-show” och saker som bör presenteras för nämnden lyfts inte till nämnden, säger en källa i majoriteten, som arbetar nära ordföranden.

Oenigheten i majoriteten har visat sig tidigare, bland annat under stadsdelsnämndens möte den 18 maj. Vid två tillfällen under mötet begärde ledamöter inom den rödgröna majoriteten ajournering – en paus – för att prata ihop sig.

Det var när oppositionen begärde omröstning om att avbryta planerna på en graffitivägg i stadsdelen. Men förslaget röstades ned av majoriteten.

Sus Andersson (MP), ledamot, som tidigare begärt att frågan om graffitiväggen ska tas upp i nämnden innan någon ny bygglovsansökan skickas in, medgav då att processen kring väggen varit olycklig.

Awad Hersi ville då inte kommentera förtroendet för honom, eller eventuell oenighet inom majoriteten. Men berättade att om det skulle ske ett omval av ordförande så skulle det göras under hösten.

Läs mer: Awad Hersi: ”Jag har ett starkt förtroende från majoriteten.”

Han har också kritiserats för att sakna kunskaper om formalia på möten, bland annat av Bengt Porseby (L), en av nämndens oppositionspolitiker. Stadsdelen har betalat för en konsult som vid två tillfällen hjälpt till att utbilda Awad Hersi om hur man arbetar i och med stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning. Mitt i har tagit del av en av fakturorna där det framgår att konsultationen vid det tillfället kostade skattebetalarna 17 500 kronor.

Under senaste nämndmötet den 25 augusti stormade det åter i nämnden. Mötet hann knappt öppna förrän nya konflikter blossade upp. Anledningen var att en stor folksamling kommit till mötet för att visa sitt stöd till Awad Hersi.

Bara tio minuter in i mötet begärde därför vice ordförande Ole-Jörgen Persson (M) ajournering. Han tyckte inte att det var lämpligt att ha ett ”miljöpartistiskt hyllningsmöte” under den öppna frågestunden.

När politikerna var på plats igen förtydligade nämnden att frågestunden var till för frågor.

Läs mer: Avgångs krav och massivkritik mot Awad Hersi (MP).