Han ska stoppa fortkörarna

Bussar och bilar far förbi Staffan Strömbergs hus i hastigheter långt över de tillåtna 40 kilometer i timmen. När familjens katt blev påkörd fick han nog och beslöt att själv försöka få ner farten.
Bussar och bilar far förbi Staffan Strömbergs hus i hastigheter långt över de tillåtna 40 kilometer i timmen. När familjens katt blev påkörd fick han nog och beslöt att själv försöka få ner farten.
Staffan Strömberg har i flera år bråkat med Nacka kommun om fortkörning och bullernivåerna på Värmdövägen.

När familjens katt blev påkörd fick han nog.

Nu hotar han med att själv börja patrullera vägen.

Staffan Strömberg står på sin tomt och tittar ut över Värmdövägen precis bredvid. En buss far förbi i en hastighet långt över den tillåtna.

– Det är väldigt få som kör i 40 kilometer i timmen här. Jag hoppas verkligen att det inte sker en olycka, säger han.

Familjen Strömberg har bott i huset sedan 2005. De reagerade tidigt på fartsyndarna och det oljud som följde. Sedan några år tillbaka har Staffan Strömberg befunnit sig i en långdragen diskussion med kommunen.

– Jag tycker att jag har fått ett vänligt bemötande och det verkar som att de har insett problemet. Men flera år efter att jag har anmält det här så kvarstår det och det händer ingenting. I slutändan är det ändå resultatet som räknas, säger han.

Hastigheterna, och bullret, på Värmdövägen är en het fråga bland dem som bor längs vägen. Intresset bland grannarna är stort, enligt Staffan Strömberg.

– Varje gång jag är ute med hunden kommer det fram folk och frågar hur det går.

För bara någon vecka sedan blev familjens katt påkörd precis utanför huset. Staffan Strömberg tror att det hade med fortkörning att göra.

– Utan tvekan. Det är när man kör i hastigheter som 50, 60 och 70 som man kör in i saker.

Olyckan blev droppen. Staffan Strömberg mejlade polisen och frågade om det skulle vara olagligt för honom att gå fram och tillbaka på övergångsstället för att påverka trafiken. Eller köra längs med vägen i lägsta tillåtna hastighet.

Det är det inte.

– Om bilarna kör för fort och jag inte får gripa fartsyndarna. Vad kan jag göra? Det var så jag kom på idén att patrullera vägen. Det kan bli som en manifestation och kanske gör jag det någon dag snart, säger Staffan Strömberg.

Nacka kommun hävdar att de har gjort flera åtgärder för att råda bot på problemen vid Värmdö­vägen.

– Vi har dels bytt till en buller­reducerande asfalt, dels sänkt hastighetsgränsen på vägen till 40 kilometer i timmen, säger Emil Hagman, trafikplanerare.

Är det inte viktigt att se till att bilisterna håller hastigheten?

– Tyvärr efterföljs hastighetsbegränsningarna ganska dåligt. Kommunen har inte möjlighet att beivra fortkörare heller. Det är en polisiär fråga.

Staffan Strömberg bifogade det svar som han fick från polisen om sina planer på att patrullera Värmdövägen även till kommuenn. Men där har man än så länge en avvaktande inställning.

– Kommunen har inte tagit ställning till det där. Men det är ju upp till var och en hur man vill föra sig i trafiken, säger Emil Hagman.

Om bilarna kör för fort och jag inte kan gripa fartsyndarna. Vad kan jag göra?Staffan Strömberg

Fakta

Flest synpunkter på vägar vid skolor

Hittills under 2012 har allmänheten skickat in ett 50-tal synpunkter på kommunens vägar.

En stor del av dessa rör vägar i närheten av skolor och förskolor. Neglinge skola, Sigfridsborgsskolan och Boo gård skola är några där föräldrar har ansett att trafiksituationen inte är tillräckligt bra.

Andra synpunkter rör buller­nivåer och frågor om parkeringsförbud och dålig sikt.

Källa: Nacka kommun