ANNONS

(rubrik saknas)

Chefen på Krusmyntan försäkrar att omvårdnaden som ges är god. Men nu ska Tyresö kommun granska de privata äldreboendena.
ANNONS

Hittills har kommunen haft förtroende för Carema Care, som driver de två äldreboenden Krusmyntan och Trollängen.

– Men det som nu framkommit om Krusmyntan – och att Trollängen tidigare kritiserats – gör att vi har anledning att se över de rutiner vi har vid granskningar, säger Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande i Tyresö kommun.

Det kan även handla om att ta in personallistor för att se om de har tillräckligt med personal, säger han.

– Vi tar kritiken på stort allvar och ska granska de två äldreboenden närmare.

Carema Cares regionchef Cecilia Engelbrecht-Strand välkomnar kommunens beslut.

– Det är jättebra. Vi har absolut ingenting att dölja och välkomnar all granskning, säger hon.

Vad gäller Sofie Wenanders vård på Krusmyntan kan hon inte kommentera på grund av sekretess men anser att verksamheten ger god vård och att all kritik samtidigt tas på allvar.

– Synpunkter från anhöriga är viktig för oss, det är vår möjlighet att göra saker bättre.

Anser du att det finns brister som behöver åtgärdas?

ANNONS

– Vi har väldigt få klagomål på både Krusmyntan och Trollängen. Men vid några få tillfällen har vi brustit, ett av dem handlade om informationshanteringen.

Krusmyntan har också tillräckligt med bemanning och verksamheten fuskar absolut inte med scheman, enligt Cecilia Engelbrecht-Strand.

– Vi har det här året haft en hög personalomsättning. Men av naturliga skäl, som föräldraledighet, tjänstledighet och att fyra personer har slutat, säger hon.

Kommunen ska granska de privata vårdgivarna

Fakta

Han slog larm i Mitt i – nu krävs bättre kvalitet

I februari i år skrev Lokaltidningen Mitt i om Carema Cares boende Trollängen och om Jannis Avramidis pappa.

Jannis Avramidis har nu tillsammans med Demensförbundet tagit fram ett avtalsförslag för kommuner och privata äldreboenden.

Detta avtalsförslag har Socialutskottet, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting fått ta del av.

Regeringen har avsatt pengar för att kommunerna ska få bättre vägledning och stöd vid upphandlingar, avtal och uppföljning.

Andreas Jonsson (M), socialnämndens ordförande i Tyresö kommun, menar att kommunen har bra kontroll på avtalen och är nöjd med hur det fungerar i dag, men välkomnar rekommendationer.

Demensförbundet och Jannis Avramidis anser att det är viktigt att kvalitetskraven är specifikare i avtalen, annars finns risk för vanvård.

Källa: Regeringen