Han tar strid mot rutschkanan

Visättrabon Johan Tjerneng är positiv till upprustningen men kan inte förstå hur rutschkanan kan placeras vid en trafikerad rondell. Nu har han samlat in en namnlista som protest.
Visättrabon Johan Tjerneng är positiv till upprustningen men kan inte förstå hur rutschkanan kan placeras vid en trafikerad rondell. Nu har han samlat in en namnlista som protest.
Den rutschkana som byggts intill den trafikerade rondellen vid ­Visättra torg fortsätter att uppröra.

Nu har invånare i området startat en namninsamling mot bygget. Samtidigt öppnar kommunen för en dialog.

Upprustningen av Visättra torg börjar närma sig slutet. Runt den trafikerade rondellen har rabatter planterats, trottoarer breddats och nya parkbänkar monterats upp.

Mest uppseendeväckande är ändå rutschkanan som syns från långt håll redan när man kör på Kvarnängsvägen upp mot torget.

– Folk som bor här har trott att den är lite allt möjligt. Vissa tror att rutschkanan är en del av ett bygge, att man slänger byggsopor i den från gården ovanför, säger Visättrabon Johan Tjerneng.

Han blev upprörd över att man valde att bygga rutschkanan vid rondellen, något som Lokaltidningen Mitt i uppmärksammade för några veckor sedan. Johan Tjerneng är också ordförande för Miljöpartiet i Huddinge, men säger att det är som boende i Visättra han protesterar, tillsammans med sin sambo Ursula Garro.

De har hittills samlat ihop över 100 namnunderskrifter.

– Jag har ingenting emot att man rustar upp här, det är väldigt fint med allt de har gjort. Kravet vi har är att man tar bort eller flyttar rutschkanan, det går inte ha ett ­tiotal barn lekandes nära en trafikerad väg, säger Johan Tjerneng.

Han menar samtidigt att kommunen inte har utrett bygget av rutschkanan ordentligt. Hade man gjort det skulle den aldrig ha placerats nära bilvägen, tror han.

I ett mejlsvar till paret skriver dock kommunens landskapsarkitekt att den ska ses som både en rutschkana och ett konstnärligt inslag. Man skriver också att om yngre barn vistas vid rutschkanan räknar man med att det sker ”under övervakning av förälder eller annan vuxen, precis som i andra trafikmiljöer”.

På kommunen har man samtidigt tagit till sig kritiken. I morgon onsdag kommer man att hålla en medborgardialog med boende om rutschkanans framtid, dit både unga och gamla kan vända sig.

– Vi har inte tittat på barnperspektivet tillräckligt noga, nu gör vi en barnkonsekvensanalys och i det arbetet ingår att titta på utformningen och hur barnen rör sig i förhållande till trafiken, säger Annika Feychting, chef för gatu- och parkavdelningen.

Den nya undersökningen blir sedan vägledande.

– Det kan hända att vi eventuellt flyttar den, det kan också handla om att man i stället gör vissa tillägg, säger Annika Feychting.

Johan Tjerneng tycker att kommunen borde ha gjort en närmare undersökning innan man placerade kanan här.

– Vi har fått tre typer av reaktioner under namninsamlingen, antingen förstår man inte vad det är, eller så tycker man att den ser farlig och brant ut eller så gillar man den men anser att den är i ett trafikfarligt område, säger han.

Torget är tänkt att vara klart i slutet av juni.

Vi har inte tittat på barnperspektivet tillräckligt noga.Annika Feychting, chef gatu- och parkavdelningen

Fakta

En del av satsning på utemiljön i Flemingsberg

Upprustningen av Visättra torg är en del av den satsning på utemiljön som Huddinge kommun planerar att genomföra de kommande åren.

Upprustningen finns med i ”Program för den offentliga miljön i Flemingsberg”(2011).

Under hösten 2011 genomfördes en medborgardialog med boende i Visättra och då framkom att vad som framförallt efterfrågades var trevliga mötesplatser. Med utgångspunkt ur de synpunkterna ska torget få ett nytt utseende.

Idén med en rutschkana i området kläcktes av kommunen.

Källa: Huddinge kommun