Han vill lugna bilisterna med sin rondellkonst

Hans Peterson heter konstnären som kläckte idén till Vallentuna trafikplats.

Rondellringarna i cortenstål ska lugna ner trafiken.

– Det är en tuff miljö bland bilarna, säger han.

Konstnären Hans Peterson är mannen bakom konstverken i de tre rondellerna vid Vallentuna trafikplats.

Nu är trafiklösningen färdig och trafiken flyter runt de tunga ringarna av cortenstål, ett material som ger en snygg rostig yta, som om tågbommar och köer aldrig funnits.

Hans Petersons idé är att lugna ner den hetsiga trafiken.

– Det är en tuff miljö bland bilarna. Folk kör som dårar.

På natten glittrar ringarna i olikfärgat ljus. Tillräckligt intressant för att bilisterna ska lugna sig men ändå inte så påfallande att man tappar koncentrationen, tänker Hans Peterson.

– Jag har skapat ett rent stadigt rum med stora former, en klang man känner igen. De föreställer ingenting men formen fogar samman platsen.

Ännu är de inte helt klara. Cortenstålet ska rosta – vilket det gör snabbt – och byta färg till rostiga röda, och gulbruna ockra- och oxidtoner. Till det ska blomsterplanteringar och träd komma.

Det är heller ännu inte klart vilken färg nattlamporna i konstverken ska ha. Ett tag skiftade konstverket i tunnelmynningen i rött, grönt och blått. Nu lyser där ofärgat ljus.

– Kanske ska man byta färg vid årstidsväxlingar, säger Hans Peterson.

Skulptören Hans Peterson har varit med hela den tioåriga resan som projektet tagit, från idé till färdigt bygge. Det började med en modell av hela landskapet mellan kyrkan, tåget och centrum – Vallentuna stadsentré.

– Väsbyvägen gjorde ett snitt som delade den medeltida kyrkan från den övriga bebyggelsen, säger han.

Tjänstemän och politiker gillade idén med överdäckning. Och nu har det gamla grötiga ”bomkorset” helt bytt skepnad till en modern trafiklösning där tåget går över en smäcker bro över trafiken som löper genom centrum via tre rondeller och en tunnel.

Hans Peterson är mannen som med hjälp av konst vill minska trafikhetsen: ”Folk kör som dårar”.

Fakta

Gjort annan offentlig konst

Skulptören Hans Peterson är född 1953 och utbildad vid Kungliga konsthögskolan. Han har gjort en rad offentliga utsmyckningar och ”land-art”,

Övriga verk: Liljeholms kaj, bryggor vid Sickla Udde samt gångkulvert i Rosenbad.