Handbollsplan vid gamla IP

KUNGSÄNGEN Under hösten har ett medborgarförslag inkommit till kommunen med en önskan om att bygga en permanent utomhushandbollsplan i Kungsängen. Vid fullmäktigemötet den 18 december beslutades att det ska byggas en tillfällig plan innanför löparbanorna vid ­exploateringsområdet vid gamla IP. Handbollsmålen grävs ner.

På längre sikt kan planen bli permanent.