Handeln blomstrar i Järfälla

Det handlas som aldrig förr i Järfälla. Förra året omsatte detaljhandeln i kommunen hela åtta miljarder kronor.

Barkarby handelsplats är redan en stor shoppingdestination och kanske är det bland annat därför som handeln i Järfälla blomstrar.

Färska siffror från Handelsrådet visar att Järfällas handel omsatte tredje mest i länet under 2015. Mest handlades i Stockholm, där omsattes 69 miljoner kronor, följt av Huddinge med 12 miljarder.

På tredjeplats i länet finns Järfälla. Detaljhandeln i kommunen omsatte under 2015 hela åtta miljarder kronor.

Järfälla hör också till dem som ökade mest. Bara Solnas detaljhandel hade en starkare tillväxt med 13 procent, medan handelns omsättning i Järfälla ökade med 12 procent.