Handelskammaren: ”Bygg 10 000 bostäder på Djurgården”

Handelskammaren tycker man kan bygga 11 500 bostäder i Nationalstadsparken.

Men planerna är orealistiska säger ståthållare Thomas Norell.

Handelskammaren pekar ut Norra Djurgården, norr om Husarviken, som en plats där 10 000 bostäder skulle kunna byggas. Och på Norra Gärdet tycker organisationen att 1 500 lyor kan smällas upp.

– Hela 100 000 bostäder kan byggas i delar av sjutton naturreservat i Stockholm län, vilket vore ett välkommet bostadstillskott. Det är dags att frånta kommuner rätt att inrätta nya naturreservat. Nya bostäder borde vara ett riksintresse i bostadskrisens Stockholm, säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare i ett pressmeddelande.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen (KDF) äger stora delar av Djurgården och staden äger delar runt Kaknästornet. Inga av dessa är dock naturreservat och nyligen lade man ner en utredning om att omvandla detta område till naturreservat. Däremot är de en del av Nationalstadsparken som också är kraftigt skyddad.

Thomas Norell är tillfällig ståthållare på KDF. Han har inte sett några kartor från Handelskammaren och vill inte uttala sig om deras förslag.

Men ståthållaren har väldigt svårt att se att man skulle bygga 11 500 bostäder på förvaltningens mark.

– Nej, det tror jag inte skulle vara aktuellt. Om staden har synpunkter skulle vi såklart titta på det, men parken är till för att i första hand var naturmark och parkmark för stockholmarna. Nyetablering inom Nationalstadsparken som snor parkmark tror jag inte kommer att bli aktuellt, säger han.