Handelskammaren vill bebygga Elfvik

Handelskammaren tycker att för mycket mark blir naturreservat i Stockholm.
Handelskammaren tycker att för mycket mark blir naturreservat i Stockholm.
Stockholms handelskammare föreslår 8 000 nya bostäder i naturreservatet.

Stockholms handelskammare har ett förslag till hur region Stockholms ska råda bot på bostadsbristen: Bygga i naturreservat, bland annat 8 000 bostäder i Långängen-Elfviks naturreservat på Lidingö.

I en ny rapport har handelskammaren kommit fram till att om man bygger i delar av 17 naturreservat i Stockholms län kan 100 000 bostäder byggas.

– Naturreservat med begränsade naturvärden lägger en död hand över marken och blockerar bostäder. Politikerna måste nu prioritera bostadsbyggandet istället för naturreservat. Valet står mellan att ge människor tak över huvudet eller att inrätta fler naturreservat. Det säger Daniella Waldfogel, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare på hemsidan.

Det är kommunerna som bestämmer om vad som ska klassas som naturreservat. Denna rätt att besluta vill nu handelskammaren ska tas från kommunerna.

Centerpartiet på Lidingö håller inte med.

– Handelskammaren är helt ute och cyklar när de ger sig på grönområden istället för byggreglerna i strävan efter fler bostäder, säger Patrik Buddgård (C), gruppledare.

Listan på naturreservat som Handelskammaren kan tänka sig bebygga:

Mest lämpade:

Norra Djurgårdsstaden, Husarviken. Området kan ge 10 000 nya bostäder.

Bogesund, Vaxholm. Halva Vaxholm blev naturreservat när det nyligen inrättades. Om delar av reservatet bebyggs kan det ge minst 10000 nya bostäder.

Gömmaren, Huddinge. Om endast 200-300 hektar av Gömmarens över 700 hektar stora reservat bebyggs kan det ge 10000 nya bostäder.

I Rinkebyskogen, Danderyd, kan det byggas 8000 nya bostäder.

Kymlinge, Sundbyberg, har redan en befintlig tunnelbanestation och här kan det byggas minst 4000 bostäder.

Möjliga platser:

Sätraskogen, Stockholm, kan ge 5000 nya bostäder.

Älvsjöskogen, Stockholm, kan ge 6000 bostäder.

Årstaskogen, Stockholm, kan ge 3000 bostäder.

Långängen- Elfvik, Lidingö, kan ge 8000 bostäder.

Tegelhagsskogen, Sollentuna, kan ge 4000 bostäder.

Kyrkhamn, Stockholm, kan ge 2000 nya bostäder.

Skarpnäs, Nacka, kan ge 3000 bostäder.

Velamsund, Nacka, kan ge 4 000 bostäder.

Fagersjöskogen, Stockholm, kan ge 500 bostäder.

Lillsjön, Stockholm, kan ge 1000 bostäder.

Kan diskuteras:

Norra delarna av Gärdet, Stockholm, kan ge 1500 bostäder.

Järvafältet, Stockholm, kan ge 20000 bostäder.