Handen byggs ihop med Vega

Handen, Vega och 10 000 nya lägenheter står i fokus när Haninges nya översiktsplan snart ska klubbas.

På sikt ska Handen byggas ihop med både Vega och Brandbergen.

Kommunens nya översiktsplan, som nu är ute på slutgranskning för allmänheten, ska vägleda vid bygglov och detaljplaneläggning i Haninge i framtiden.

Som väntat är det stort fokus på Handen och Vega.

Båda kommundelarna tillhör en av länets utpekade regionala stadskärnor, där befolkningen kommer att fördubblas. Återkommande nämns i förslaget att förtätningen även ska göra centrala Haninge tryggare.

7 000 nya bostäder ska byggas i centrala Handen på sikt, 3 000 i nya Vega, och även Handens industriområde ska kompletteras med bostäder på längre sikt.

Poseidons torg, Haninge centrum och nya pendeltågsstationen i Handen blir de centrala mötesplatserna i stadskärnan.

Men även runt Haninges andra pendeltågsstationer ska det förtätas mer, exempelvis i Västerhaninge och Tungelsta samt centrala Vendelsö och Brandbergen. Klart är bland annat att en helt ny väg ska bygga ihop Brandbergen och Handen på bättre sätt. Jordbro nämns desto mindre i förslagen.

– Den nya översiktsplanen är betydligt mer tillåtande och släpper fram byggande i landsbygd, skärgård och andra attraktiva boendemiljöer. Vi prioriterar dock byggande kring pendeltågstationerna och i det framtida Haninge city, säger Sven Gustafsson (M), ordförande i översiktsplanens politiska beredning.

Har ni överlag varit överens i beredningen?

– Vi har fungerat väldigt bra tillsammans, säger Sven Gustafsson.

Översiktsplanen finns på kommunens hemsida, och skriftliga synpunkter ska ha kommit in till kommunen senast 15 maj. I höst ska översiktsplanen klubbas i fullmäktige.