Kalla handen för padelbanor i Rålis

Trots intresset från Kungsholmsbor ser det inte ut att bli några padelbanor i Rålis.
Trots intresset från Kungsholmsbor ser det inte ut att bli några padelbanor i Rålis.
Två Kungsholmsbor vill ha padelbanor i Rålambshovsparken.
Nu har förvaltningen utrett möjligheterna – och föreslår att de inte byggs.

I januari 2019 kom två medborgarförslag in till Kungsholmens stadsdelsnämnd, där förslagsställarna vill att det ska byggas padelbanor i Rålambshovsparken.

Padel är en slags racketsport, som kan liknas vid en blandning mellan tennis och squash. En padelbana har måtten 10 gånger 20 meter och omges av väggar.

Beslut ska fattas 21 mars

Nu har förvaltningen undersökt möjligheterna för padelbanor i parken och kommit fram till att det inte borde byggas några. Förvaltningen skriver i ett utlåtande till Kungsholmens stadsdelsnämnd:

De öppna gräsytor som finns i parken ska värnas till förmån för spontana lekar, spel, rekreation, idrott och tillfälliga evenemang”.

Beslut om padelbanor ska fattas av politikerna i Kungsholmens stadsdelsnämnd den 21 mars.