Handläggare röjde var misshandlad kvinna befann sig

Trots att kvinnan misshandlats och bodde på ett skyddat boende kallades hon till ett gemensamt möte med den våldsamme mannen.

Handläggaren röjde dessutom var kvinnan befann sig till mannen och skrev ut känsliga uppgifter i journalen.

– Det är mycket allvarligt och extremt beklagligt, säger Ewa Franzén, utredare stadsdelsförvaltningen.

Kvinnan som misshandlats av sin man är placerad på ett skyddat boende tillsammans med sin dotter genom stadsdelens relationsvåldsteam. Det är barnet pappa som varit våldsam mot kvinnan. Föräldrarna har gemensam vårdnad om flickan.

En inhyrd konsult på stadsdelens utredningsenhet ansvarade för att göra barnutredningen. Hon kallade båda vårdnadshavarna till ett gemensamt möte, detta trots att relationsvåldsteamet gjort en farlighetsbedömning av fadern som visade på högsta nivån.

Handläggaren avslöjade även var kvinnan befann sig på mannens telefonsvarare. Hon skrev dessutom ut andra känsliga uppgifter i journalanteckningarna i barnets akt så som namnet på det skyddande boendet och namnet på kvinnans kontaktperson på boendet.

Kvinnan gick till det gemensamma mötet som hon kallats till. Under mötet brusade mannen upp och visade ett aggressivt beteende. Handläggaren gjorde inget för att avbryta mötet.

Stadsdelsförvaltningen har nu gjort en Lex Sarah-anmälan.

Hur kunde det här ske?

– Ja, det är det jag håller på att utreda. Det är extremt beklagligt. Den inhyrda konsulten är en erfaren socialarbetare, vilket gör det ännu mer anmärkningsvärt, säger Ewa Franzén, utredare på individ- och familjeomsorgen i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och fortsätter:

– Det var två handläggare i ärendet. Båda fick kännedom om våra rutiner – som att vi aldrig kallar till gemensamma möten i sådana här fall – innan det här inträffade, men de tillstår att de inte har läst dem.

Den huvudansvariga handläggarens uppdrag avslutades omedelbart, men den andrainhyrda handläggaren arbetar kvar

– Men han har fått tydliga direktiv om vad han ska göra och inte göra. Han var inte huvudansvarig, men har givetvis ett medansvar,

Hur är det möjligt att en erfaren handläggare avslöjade var kvinnan befann sig?

– Hon säger att det var ett olyckligt misstag, men hon gjorde bedömningen att det inte var någon fara för mor och barn och att pappan ändå kände till var de befann sig. Även om det var så ska vi som myndighet inte säga det.

Vad har hänt med mamman och barnet?

– De är i säkerhet och det har inte fått några fysiska konsekvenser för dem. Men kvinnan blev så klart upprörd och orolig.