”Handlar om allmänhetens förtroende”

Det viktiga är att Lidingö stad har gjort en ordentlig utredning för att komma fram till chefens sidouppdrag inte är skadligt. Det säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt. "Det handlar om allmänhetens förtroende."

På fredagen stod det klart att en chef vid Lidingö stad lämnar styrelsen för sin makes konsultföretag efter anklagelser om jäv. Konsultföretaget arbetar med tjänster som kommunen skulle kunna komma att upphandla. Enligt Lidingö stad har de inte sett några oegentligheter, men kommunen har ändå beslutat sig för att initiera en extern utredning.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Han har inte alla detaljer i ärendet, men säger att frågan om så kallade bisysslor alltid måste utredas noggrant.

– Man måste ha alla kort på bordet samtidigt. Man måste veta exakt vad hon gör i sin tjänst och vad gör hon i bisysslan. Ju fler beröringspunkter företaget och den kommunala tjänsten har, desto troligare är det att det är en förtroendeskadlig bisyssla.

Varför kan detta vara ett problem – även om det här företaget inte har fått några uppdrag av kommunen?

– Det handlar om allmänhetens förtroende för verksamheten. Om man ens kan misstänka att hon i sin tjänst agerar för personlig vinning i bisysslan är det förtroendeskadande för allmänheten. Det är därför det här förbudet finns.

Enligt stadsdirektör Anna Hadenius fick hon kännedom om chefens sidouppdrag som suppleant i sin makes styrelse först för några veckor sedan. Om Lidingö stad nu har gjort en ordentlig utredning och kommit fram till att sidouppdraget inte är skadligt finns det inte så mycket att säga om saken, enligt Olle Lundin. Den externa utredningen handlar nog mer om att kommunen vill kunna visa att de har gjort rätt, tror han.

– Man kan förutsätta att de som sitter på alla faktorer kan komma fram till ett rätt resultat. Det viktiga är att veta om att det finns något som heter förtroendeskadliga bisysslor. Där kan det rätt ofta brista, att man inte har koll på det riktigt.

Vems ansvar är det att anmäla bisysslor – arbetstagaren eller arbetsgivaren?

– Det är både arbetstagaren och arbetstagarens ansvar. Arbetstagaren är inte skyldig att anmäla bisyssla men arbetsgivaren är skyldig att ha koll på sin arbetstagares bisysslor.

Enligt stadsdirektör Anna Hadenius kommer hon nu att se över att alla medarbetare i tillräckligt stor utsträckning känner till och lever upp till det regelverk som finns kring bisysslor.

LÄS MER: ”Olämpligt” – stadsdirektören om chefens dubbla uppdrag

LÄS MER: Lidingö granskar jävsanklagad chef

LÄS MER: Kommunal chef i makens styrelse