Handlare nekas försäkring: L – ”Bedrövligt”

Liberalerna reagerar på att handlare i Järva har svårt att försäkra sina butiker.
Liberalerna reagerar på att handlare i Järva har svårt att försäkra sina butiker.
En del handlare i Järva står utan försäkring för sina butiker. Andra drabbas av höga försäkringspremier eftersom området är brottsutsatt.
– Det är rent bedrövligt. Otryggheten kommer att fortsätta öka om samhället fortsätter retirera och butiker tvingas stänga, säger Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd.

Mitt i berättade förra veckan att flera handlare i Järva står utan försäkring för sina butiker. Andra drabbas av höga försäkringspremier eftersom området är brottsutsatt.

Flera försäkringsbolag nekar försäkring till kiosk – och livsmedelsbutiker. Anledningen som försäkringsbolagen uppger är att branschen är extra utsatt för skaderisker.

Lyssna på försäkringsbolagens svar här:

Staffan Moberg, jurist på branschorganisationen Svensk försäkring, menar att om det inte längre är en fråga om en ”plötsligt och oförutsedd skada” utan snarare om ”när” skadan inträffar, så försvinner ett viktigt kriterium för att kunna försäkra.

– I dessa fall skulle man inte försäkra en ”risk”, utan en ”förväntad händelse”, säger han.

Nu reagerar Liberalerna i Stockholm.

– Jag tycker faktiskt att det ni visar på i granskningen är rent bedrövligt. Jag har förståelse för hur de enskilda försäkringsbolagen resonerar, men jag tycker att bolagen borde gå ihop och lösa ut ett fungerande försäkringsskydd för dessa verksamheter gemensamt, säger Lotta Edholm (L) oppositionsborgarråd.

Hon menar att även försäkringsbolagen drabbas hårt om otryggheten fortsätter att öka i Järva och att det kommer den att göra om samhället fortsätter retirera och butiker tvingas stänga.

Ansvaret, menar hon, är regeringens såväl som majoriteten i Stockholm.

–Rättsstaten måste kunna försvara varje individ såväl som företagare och samhällsinstitutioner i alla delar av vårt land. Jag kan aldrig acceptera att människor tvingas böja sig för kriminella och stänga ner sina butiker på grund av hot, våld och andra brott , säger Lotta Edholm (L).