Hanefalk (M) lämnar skolpolitiken

Väsby Christine Hanefalk (M) lämnar vid årsskiftet ordförandeskapet i utbildningsnämnden och ersätts av Malin Lybecker (M). Hanefalk ska I stället arbeta som kommunikatör för Moderaterna på riksplanet.

Christine Hanefalk har den senaste tiden fått kritik för sitt sätt att leda nämnden, främst från Ulla Blücher (V) som nyligen hoppade av nämnden i protest. Men Hanefalk är tydlig med att avhoppet inte beror på kritiken utan på att hon kommer att gå upp i tjänst inom partiet.

Hon kommer också att sitta kvar i fullmäktige och blir dessutom vice ordförande i Kultur och fritidsnämnden.