HBTQ-häng för unga i Västerort

Prideflagga
Västerorts unga som är HBTQ+ får en ny mötesplats.
Nu får alla unga i stadsdelen som identifierar sig som HBTQ+ en egen mötesplats.

Den 21 mars slår Hässelby-Vällingbys nya mötesplats för unga som är HBTQ+ upp dörrarna.

– Vi har sett att det finns ett behov av det och kommer därför att testa och se om det funkar, säger Sanna Falk, en av två personer som kommer att jobba på mötesplatsen.

Vill skapa en trygg plats

Tanken är att stadsdelens unga, mellan 12-19 år gamla, som är, eller funderar på om de är, HBTQ+ ska få en trygg plats att mötas på.

– Vi vill se till att det blir ett tryggt rum för dem som är där, säger Sanna Falk.

På mötesplatsen kommer det att finnas möjlighet att pyssla, skapa, spela spel eller bara umgås och fika.

HBTQ+-hänget kommer att hålla till på Växthuset i Vällingby och ha öppet varannan onsdag, jämna veckor, mellan 17-20.

Fakta

HBTQ+

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och B:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Pluset (+) står för övriga sexualiteter och könsidentiteter.

Källa: RFSL