Hängde ut boende på Facebooksida

En anställd skrev kränkande kommentarer på Facebook om en av dem som bor på ett korttidsboende. Nu har hon fått sparken.

– Ett fruktansvärt grovt sekretessbrott, säger avdelningschefen.

Händelsen uppdagades för en månad sedan. Då fick enhetschefen på ett korttidsboende fick veta att en kvinnlig timanställd spridit information om en boende på sin privata Face­book-sida. Enligt lex Sarah-rapporten handlar det om ”kränkande sekretessbelagd in­formation” .

– Hon fick förklarat för sig att hon gjort sig skyldig till ett brott och fick avsluta anställningen, säger Yvonne Elo Rydén, avdelningschef på äldreförvaltningen.

Känner den boende och dess anhöriga till vad som hänt?

– Jag tror inte det är lämpligt att informera dem. Vi får i stället mer allmänt informera om hur vi ser på detta i verksamheterna.

Hur reagerade kvinnan som fick sparken?

– Av någon anledning tror jag inte hon tänkte sig för. Jag har uppfattat det som att hon blev väldigt chockad och förvånad över att få sluta. Men man ska över huvud taget inte diskutera våra boende på fritiden.

Ni har inte överreagerat?

– Nej, hon kanske blev förvånad. Men vi ser väldigt allvarligt på detta och det här får statuera exempel, säger Yvonne Elo Rydén.

Äldrenämndens ordförande Martin Lundqvist (FP) säger att han aldrig tidigare upplevt att någon anställd skrivit kränkande om en boende.

– Det är första gången jag ser att detta sker i vår äldre­omsorg. Om detta skett förut så måste vi se över våra rutiner. Det är jäkligt olyckligt men bra att det upptäckts och säkert något vi kommer informera om i nämnden.

Fakta

Skandaler på gruppboenden

2011 förnedrade en vårdare en autistisk man och klädde ut honom i specialsydda kläder på ett gruppboende utanför Malmö.

28 augusti i år lade två undersköterskor inom hemvården i Helsingborg ut en bild på Instagram där de har vårdtagarens blöjor på sig.

I mars i år tog två anställda på ett demensboende i Botkyrka på sig vuxenblöjor, en tredje anställd fotade. Bilderna lades ut på Facebook.