Haninge anmält för diskriminering

JORDBRO Haninge kommun har anmälts till DO för etnisk diskriminering av en privatperson.

Anledningen är att planprogrammet för centrala Jordbro enbart givits ut på svenska, trots att Haninge är ett finskt förvaltningsområde med multietnisk befolkning, enligt anmälaren.

Planen innebär bland annat att Jordbro kulturhus ska rivas, som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat om. Anmälaren menar att det är kränkande för alla att stora grupper i samhället inte får påverka samhällsutvecklingen.

Anmälaren menar också att samrådstiden för planprogrammet var anmärkningsvärt kort, från den 24 mars till 11 april.