Haninge bostäder överklagar böter igen

HANINGE Haninge bostäder överklagar böterna på nio mil- joner kronor till Högsta dom- stolen. Enligt Konkurrensverket bröt bostadsbolaget mot lagen om offentlig upphandling när bolaget förvärvade byggföretaget HMB Constructions projektbolag, där HMB:s byggande av de nu färdiga 90 hyresrätterna i Vega ingick.

Haninge bostäder hävdar att man handlat i god tro efter att ha rådfrågat juridiska experter.