Haninge Bostäder riskerar miljonböter

Haninge Bostäder kan straffas med ­böter på 15 miljoner av Konkurrensverket.

Företaget kan ha kringgått upphandlingsreglerna i Vega, menar myndigheten.

Trycket är enormt på hyresrätter i Haninge och snart kan intresserade börja anmäla intresse för Haninge Bostäders kommande lägenheter i nya stadsdelen Vega.

Hösten 2014 ska de 91 hyresrätterna stå klara.

Samtidigt utreder Konkurrensverket överenskommelsen mellan Haninge Bostäder och byggföretaget HMB Construction, som har option på marken.

Fallet är komplicerat.

Haninge Bostäder har förvärvat HMB Constructions projektbolag, där HMB:s byggande av de 91 lägenheterna ingår.

Det kommunala bostadsföretaget tror sig behöva investera omkring 210 miljoner kronor och enligt kontraktet får HMB Construction 190 miljoner.

Upplägget innebär att HMB Construction bygger hyresrätterna åt Haninge Bostäder utan att någon vanlig upphandling av byggentreprenör ägt rum. Lösningen har ett brett politiskt stöd i kommunen, eftersom det tros skynda på byggandet.

Men Konkurrensverket misstänker att upphandlingsreglerna kringgåtts.

– Haninge Bostäder kan ha gjort ett upplägg i syfte att komma runt reglerna och välja vem som ska genomföra kontraktet. Det är ovanligt, men här verkar det väldigt genomtänkt, säger Malin de Jounge, biträdande avdelningschef på avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling på Konkurrensverket.

– Parterna har sålt aktier och mark fram och tillbaka sinsemellan och vi granskar om det finns en rimlig förklaring till upplägget. Menar vi att kontraktet skulle ha upphandlats på vanligt sätt så kan vi ansöka om upphandlingsskadeavgift.

En sådan upphandlings­skadeavgift skulle enligt Malin de Jounge hamna på runt 7,5 procent av bygg­entreprenörens kontrakt, nästan 15 miljoner kronor.

Haninge Bostäders vd Christoph Vejde är helt oförstående till utredningen.

– HMB Construction ville bygga bostadsrätter, men luften gick ur marknaden. Jag fick frågan om jag ville köpa deras produkt enligt deras upplägg och tackade ja. Vi har i efterhand annonserat om detta utan att någon haft synpunkter. Vi tycker att det är glasklart, säger han.

Ni investerar 210 miljoner kronor, men kontraktet är bara värt drygt 190 miljoner. Har ni lämnat rum för ett upphandlingsstraff?

– Nej, den skillnaden beror på förändringar som skett i projektet.