Året som gått i Haninge: Busstation försenas

Vy från kommunhuset. Just nu arbetar fyra grävmaskiner för fullt. Bygget av 18-våningshuset Blicken i mitten.
Bygget av Haningeterrassens busstation – Haninge bussterminal – släpar efter.
Mitt i blickar tillbaka på året som har gått. I den kommande citykärnan i Handen har Haningeterrassprojektet till slut kommit igång. Men själva bussterminalen är kraftigt försenad och Haningeborna tvingas till tillfälliga busshållplatser betydligt längre än planerat.

Haninges nya bussterminal, som hamnar under jord mitt i Haningeterrassprojektet, väntas bli klar först i slutet av 2019.

Det är två år efter den ursprungliga planen – och reaktionerna har varit starka.

– Förseningen är djupt olycklig för bussresenärerna, sade stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge, Göran Svensson (S), i maj.

– Detta är ett av Haninge kommuns största prestigeprojekt någonsin, och nu ser vi en försening i stadskärnan på två år. Hur man än vrider och vänder, så är det en oacceptabel försening, sade Sven Gustafsson (M).

Handen har sedan hösten 2014 varit utan en permanent bussterminal.

Den nya bussterminalen kommer kosta närmare 200 miljoner kronor, och staten är huvudfinansiär.

Handens station är en av de mest trafikerade i södra länet i dag. Enligt SL stiger 13 300 resenärer av i Handen varje vardag, 13 400 stiger på.

Haninge 2017: Klarar inte bosättningslagen

Året som gått i Haninge – och året som kommer

Året som gått i Haninge: Svindlande höjder