Min lokala hjälte

Haninge får egen livstilsmottagning

Haninge och Botkyrka har störst andel överviktiga män i länet. Nu vill landstinget komma åt hälsoproblemen genom en specialistmottagning i Haninge.

Var i Haninge mottagningen ska finnas är ännu inte klart, inte heller vem som ska driva den.

Men klart är att den ska öppna i början av 2014 och att den ska ha ett bra kommunikationsläge så att även grannkommunerna får den nära tillhands.

Förutom i Haninge, öppnas även mottagningar i Skärholmen och Rinkeby-Kista.

I fokus finns patientgrupper med omfattande hälsoproblem och där den egna mottagningen inte räckt till.

I Haninge lider till exempel 17,3 procent av männen av fetmaproblem, bara Botkyrka har en större andel överviktiga med 18 procent.

– De här patienterna behöver mycket mer stöd än vad som funnits förut. Mottagningarna kommer att följa upp patienterna en längre tid efter att behandlingen avslutats och för dessa individer kommer hälsoläget att förbättras en hel del. Det kan också handla om gruppbehandlingar, säger sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (FP).

Vilka grupper är det ni riktar in er på?

– Den största riskgruppen är de som har flera hälsorisker över sig samtidigt, ett plus ett blir tre i det sammanhanget och kan vi ta bort en risk påverkar det genast hälsoläget. Det kan till exempel handla om diabetiker som röker, vilket ger andra sjukdomar och ökar riskerna för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Vi ser också att vissa andra etniska grupper än svenskfödda oftare får både diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Man har kanske haft med sig en ohälsa hit som inte behandlats riktigt. Det finns en socioekonomisk aspekt i detta.

Mottagningen i Haninge ska ha ett tiotal anställda, däribland bland annat en läkare, sjukgymnast, dietist, hälsopedagog och beteendevetare.

– Vi blir först med detta försök i landet. Det kan bli aktuellt med fler specialistmottagningar längre fram, säger Birgitta Rydberg.

Landstinget tror sig ha gjort klart vilken vårdgivare som ska driva mottagningen innan sommaren.

Upphandling pågår.