haninge får eget lantmäteri

HANINGE Nu har Haninge öppnat sin egen kommunala lantmäterimyndighet. Den ska bättre hjälpa dig som kommuninvånare med dina fastighetsfrågor.

På lantmäterimyndigheten ska du få hjälp med frågor om avstyckningar, fastighetsreglering, fastig­hetgränser, servitut, gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och samfälligheter.